Tag: urząd komunikacji elektronicznej

UKE sprawdzi klauzule inflacyjne

Nie tylko Orange stosuje w swoich umowach klauzule inflacyjne, które dają operatorowi możliwość podniesienie cen usług w trakcie trwania umowy. Chociaż firma...

Przenoszenie numerów w II kwartale 2022 r.

300 tysięcy przeniesionych numerów w sieciach mobilnych. 77 tysięcy przeniesionych numerów w sieciach stacjonarnych. Straty większości dużych operatorów.  Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował...
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Warsztaty dla beneficjentów POPC

UKE zaprasza na warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC. Odbędą się one online 25 maja 2022 r. Urząd Komunikacji...

Badanie gmin pod kątem wspierania przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Firma Audytel S.A. dokonała na zlecenie UKE analizy działań podejmowanych przez gminy w celu wsparcia przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Chodziło o rozwój sieci telekomunikacyjnych...

Kontrolowanie jakości internetu za 16 milionów

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzyma z dofinansowania w wysokości prawie 16 milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na nowy System Monitorowania Jakości Internetu....

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Orange Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił Komisji Europejskiej sprawę projektów decyzji dla Orange Polska. KE wydała wspólną decyzję dla tych projektów.  

Elektroniczny system egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej postanowił opracować elektroniczny system prowadzenia egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Robi to na życzenia...

Wiemy jak z internetu korzystają nauczyciele

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował badanie konsumenckie 2021 dotyczące korzystania z usług telekomunikacyjnych przez nauczycieli. Jednym z głównych zagadnień były te związane z...

Badanie konsumenckie 2021 – dzieci i rodzice

UKE opublikował badania konsumenckie za rok 2021 przeprowadzone wśród dzieci i rodziców. Pokazują one nie tylko codzienne korzystanie z usług telekomunikacyjnych, ale...
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Czym UKE zajmuje się przy wdrażaniu I Osi POPC na...

Sieć szerokopasmowa w Polsce ciągle jest rozbudowywane. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma w tym swój udział. Jako instytucja ma przydzielona zadania zapisane w...

Top Grid