Warsztaty dla beneficjentów POPC

124
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

UKE zaprasza na warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC. Odbędą się one online 25 maja 2022 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest instytucją o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zaprasza beneficjentów programu na specjalne warsztaty.

Tematem będą kwestie związane z testem Margin Squeeze. To narzędzie weryfikujące poprawność relacji ceny hurtowej do oferty detalicznej. Zostaną też przedstawione wytyczne na temat przekazywanych danych czy problemy, z którymi borykali się beneficjenci w poprzednich latach.

Całość ma przygotować  do wypełnienia corocznego obowiązku przekazania wypełnionych testów MS dla trzech ofert detalicznych świadczonych z wykorzystaniem Sieci POPC. Ma też ułatwić realizację całego zadania.

Warsztaty odbędą się 25 maja 2022 w trybie online.  Będą trwały od godziny 10 do 12.

Przedstawiciele firm zainteresowanych udziałem w warsztatach powinni wysłać maila na adres: maciej.siek@uke.gov.pl. W nim mają wskazać osoby, które będą w warsztatach uczestniczyć i ich adresy mailowe. Na nie otrzymają zaproszenie na platformę MS Teams.

Czas na to jest do 18 maja.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Źródło: uke.gov.pl