Domoticz vs Home Assistant – co wybrać?

Istnieje kilka systemów Open Source do automatyki domowej. Dwa z nich jednak cieszą się największą rzeszą użytkowników: Home Assistant oraz Domoticz. Osoby...

Obawy wobec masztów telekomunikacyjnych nie ustają

Wciąż rozwijający się rynek usług telekomunikacyjnych wymaga rozbudowywania infrastruktury potrzebnej do ich świadczenia. Operatorzy telekomunikacyjni starają się za tym nadążać. W tym...

Marketing wideo – konieczny czy przehypowany?

Coraz częściej słyszymy głosy, że zwykłe treści, a nawet wymyślne grafiki to dziś za mało, aby marka mogła być dostrzeżona w Sieci....

Sponsorzy Lokalnego Zjazdu MiŚOT zapraszają na stoiska

Niejeden kontrakt zostanie zawarty na Lokalnym Zjeździe MiŚOT, który odbędzie się w Wiśle w dniach 27-29 marca. Prezentujemy kolejnych dostawców produktów i...

Nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji

Rada do Spraw Cyfryzacji powoływana jest na dwuletnią kadencję. Jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Składa się z...

Mrocza.net z powiatu nakielskiego dołączyła do polskiej sieci LoRaWAN

Trwa budowa polskiej sieci LoRaWAN w ramach przedsięwzięcia Polski Internet Rzeczy realizowanego przez Projekt MdI (MiŚOT dla Internetu Rzeczy). Nadajniki tego systemu...

Lehman Brothers 2

Lehman Brothers. Nazwę tego banku inwestycyjnego pamiętają wszyscy, nawet ci, którzy w 2008 roku nie musieli drżeć o oszczędności całego życia. Bankructwo...

BEST Hacking League

Objęliśmy patronatem medialnym kolejny hackaton. BEST Hacking League to 24-godzinny konkurs programowania przeznaczony dla studentów. Już 15-16.04.2023 w...

FG Time: droga do cyfrowej Europy

Podczas drugiego dnia Forum Gospodarczego TIME referenci i paneliści skupili się na zagadnieniu dotyczącym cyfrowej Europy. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło odniesień...

Dla sieci domowych, carriers’ carrier-ów oraz poszukiwaczy refabrykowanych urządzeń

Lokalny Zjazd MiŚOT Wiosna, który odbędzie się w Wiśle 27-29 marca będzie okazją do do zapoznania się z ofertą dostawców produktów i...

POPULARNE