Badanie gmin pod kątem wspierania przedsiębiorców telekomunikacyjnych

145

Firma Audytel S.A. dokonała na zlecenie UKE analizy działań podejmowanych przez gminy w celu wsparcia przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Chodziło o rozwój sieci telekomunikacyjnych i działania gmin na rzecz konkurencyjności rynku. Uwzględniono też ograniczenia prawne, które utrudniają współpracę przedsiębiorców z jednostkami samorządowymi.

Badanie przeprowadzono  pod koniec 2021 r. na próbie 1505 gmin. Opracowano na tej podstawie indeks aktywności gmin w zakresie telekomunikacji oraz katalog działań wspierających inwestycje telekomunikacyjne.

Wyniki wskazują na mały wkład gmin w rozwój sieci telekomunikacyjnych. Przede wszystkim większość gmin utrzymuje stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości zbliżonej do górnej granicy obowiązującej w przepisach. Taką sytuację odnotowano w 55 proc. z nich. Ponadto 56 proc. gmin nie posiada dokumentacji związanej z infrastrukturą techniczną, a tej dotyczącej kanałów technologicznych nie ma aż 73 proc.

Główne działanie podejmowane przez gminy w obszarze inwestycji telekomunikacyjnych to związane z wnioskowaniem o przyznanie grantów wspierających cyfryzację – taką odpowiedź zaznaczyło 41 proc. ankietowanych. Udostępnianie hotspotów i publicznych sieci Wi-Fi pojawiło się 26 proc. przypadków.

Tylko 6 proc. zadeklarowało wykorzystania kanałów technologicznych przez zarządców dróg gminnych jako spożytkowane w skali większej niż 21 proc. ich długości.

Gminami, które zostały najlepiej ocenione w badaniu są Lubiszyn (w powiecie gorzowskim), Łomża i Legnica. Trochę słabiej wypadły Ciechanów i Rybnik.

40 proc. ankietowanych gmin planuje w przyszłości podjęcie działań zmierzających do uzyskania cyfrowej dokumentacji zasobów informacyjnych, jednak nie wiadomo dokładnie, kiedy to miałoby nastąpić. 55 proc. w ogóle nie planuje takiego działania.

Więcej danych w raporcie opublikowanym przez UKE:

Źródło: uke.gov.pl