Elektroniczny system egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych

149

Urząd Komunikacji Elektronicznej postanowił opracować elektroniczny system prowadzenia egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Robi to na życzenia środowiska radioamatorskiego, które zgłaszało taką potrzebę.

Dzięki opracowaniu przez UKE elektronicznego systemu egzaminów, możliwe będzie zdawanie ich zdalnie. Odbywać się to będzie przez dedykowaną platformę internetową.

Zanim rozpoczną się prace legislacyjne, będą przeprowadzone test przygotowanej platformy. Obecnie zostały zakończone teksty wewnętrzne UKE. W kolejnych będą brały udział zainteresowane środowiska radioamatorskie.

Liczba testowych sesji egzaminacyjnych jest ograniczona, dlatego też ograniczona jest liczba osób, które będą mogły brać udział w testowaniu systemu. Dopuszczone do nich zostaną niektóre z osób zgłoszonych przez organizacje radioamatorskie.

Sesje zostaną uaktywnione 2- 6 maja 2022 r.

Po przeprowadzeniu testów przyjmowane będą uwagi, które następnie zostaną przeanalizowane. Wtedy UKE podejmie decyzję w sprawie dalszego procedowania projektowanego rozwiązania.

Źródło: uke.gov.pl