Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Orange Polska

199

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił Komisji Europejskiej sprawę projektów decyzji dla Orange Polska. KE wydała wspólną decyzję dla tych projektów.  

Prezes UKE przesłał 15 lutego 2022 r. do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekty decyzji do zatwierdzenia. Był to element postępowania konsolidacyjnego przeprowadzanego dla Orange Polska. Projekty dotyczyły oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię miedzianą oraz projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię światłowodową.

Konsultacje krajowe tych projektów prowadzone były w dniach 29 czerwca – 29 lipca 2021 r.

Sam UKE nałożył na spółkę Orange Polska pełny zestaw środków naprawczych. Były to m.in. obowiązki niedyskryminacji, obowiązek złożenia oferty ramowej obejmującej wszystkie odpowiednie warunki związane z udzieleniem dostępu do sieci miedzianych i światłowodowych  czy udzielania dostępu i kontroli cen.

Polski regulator  chciał zatwierdzenia obu ofert ramowych po kilku zmianach. Miały być to zapisy dotyczące zamówień i realizacji punktów styku sieci, zmiany dotyczące systemu bonifikat i kar czy skrócenie terminu naprawy do 24 godzin od zgłoszenia.

Komisja Europejska wspólną decyzję dla projektów wydała 14 marca 2022 r. Przyjęła proponowane przez UKE zmiany.  Wyraziła zgodę na przyjęcia przez Prezesa UKE notyfikowanych projektów decyzji. Zwróciła jednak uwagę, by UKE analizowało wszystkie przypadki tworzenia podmiotów prawnych niezgłoszonych jako posiadające znaczącą pozycję rynkową lecz pozostające pod kontrolą operatora o takiej pozycji.

Pełna treść decyzji Komisji Europejskiej:

Źródło:  bik.uke.gov.pl