TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Związek Banków Polskich ogłasza działania pomocowe dla kredytobiorców

Na trudną sytuację wielu Polaków, na których pandemia wymusiła ograniczenie działań zarobkowych, odpowiada Związek Banków Polskich. ZBP opublikował komunikat z działaniami pomocowymi dla wielu przedsiębiorców i pracowników.

Zawieszenie do trzech miesięcy spłaty rat

Zgodnie z tym komunikatem, można ubiegać się o zawieszenie do trzech miesięcy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Jednocześnie nastąpi automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów.  

Zapowiedziano również, że banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Będzie można składać odpowiednie dokumenty w formie zdalnej.

mBank – “wakacje kredytowe” na sześć miesięcy

mBank poinformował natomiast, że pozwoli zawiesić spłatę kredytów aż na sześć miesięcy. Taka opcja będzie dostępna dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm, zarówno kredytów gotówkowych, hipotecznych czy firmowych.

Związek Banków Polskich zapowiedział, że jego banki członkowskie pomogą przedsiębiorcom, którzy na koniec ub.r. mieli zdolność kredytową, a obecnie zostali dotknięci skutkami koronawirusa, natomiast w najbliższych miesiącach upływa im termin odnowienia istniejącego finansowania. Tacy przedsiębiorcy po złożeniu wniosku dostaną odnowienie finansowania na okres do 6 miesięcy.

Leasing też wzięty pod uwagę

– Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów – czytamy w komunikacie Związku Banków Polskich.

Źródło: Związek Banków Polskich

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze