Rzecznik MŚP wnioskuje o włączenie go do prac nad nowelizacją ustawy o informatyzacji

172
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji, która ma się pojawić w 2021 roku. Ma ona zapewnić domyślność cyfrową procedur i usług, wprowadzić zasadę jednolitej komunikacji oraz wspólnego standardu interfejsów służących instytucjom do prezentacji danych i świadczenia usług online.

Zgodnie z zapowiedzią Biura Prasowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt zostanie zaprezentowany już w pierwszym kwartale tego roku.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw mając na uwadze to, że jednym z głównych jego zadań jest opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców, wnioskuje o włączenie go do prac nad projektem już na etapie roboczym. Wystąpił o to w dniu 23.12.2020 r. pismem do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Zagórskiego. W wystąpieniu wskazał, że 258 organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w działającej przy Rzeczniku MŚP Radzie Przedsiębiorców jest zainteresowanych pracami nad projektem tej nowelizacji. Dlatego Rzecznik MŚP oczekuje włączenia do prac w celu konsultacji ich przebiegu oraz wyników z członkami Rady Przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik MŚP