Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie podwyższania abonamentu przez UPC Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał decyzję dotyczącą UPC Polska: obecni i byli klienci, którym operator podwyższył opłatę abonamentową mogą liczyć na rekompensatę. Efektem działań UOKiK ma być przywrócenie poprzednich cen i brak podwyżek w przyszłości dla określonej grupy klientów.

Podstawą do zajęcia się sprawą były skargi konsumentów i konkurenta operatora dotyczące podwyższenia wysokości abonamentu. Zdaniem Chróstnego zarówno podwyższenie abonamentu, jak i zmiana postanowienia, nie powinny zostać wprowadzone, ponieważ zawarte umowy takiej możliwości nie przewidywały – nie znalazły się w nich bowiem tzw. klauzule modyfikacyjne, które precyzyjnie określają co i w jakich warunkach może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Prezes UOKiK argumentuje: „Nie kwestionujemy samego prawa przedsiębiorcy do zmiany umów zawartych na czas nieoznaczony – zawsze musi się to jednak odbywać w oparciu o jednoznaczną, precyzyjną oraz zrozumiałą dla konsumenta klauzulę modyfikacyjną”.

UPC Polska zobowiązał się do zmiany praktyk i zrekompensowania strat: dla obecnych klientów darmowa usługa do wyboru, a dla osób, które nie są już klientami – zwrot 75% zapłaconych podwyżek lub możliwość ponownego skorzystania z usług UPC z rabatem od 20 do 30 zł przez 18 miesięcy.

Decyzja prezesa UOKiK znajduje się na stronie urzędu.

Źródło: UOKiK