ISAC jako CRKE dla cyberbezpieczeństwa

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma uruchomić ISAC stanowiący centrum analizy i wymiany informacji CRKE. Przygotowaniem do tego jest porozumienie czterech największych operatorów mobilnych podpisane z UKE.

ISAC – z ang. Information Sharing and Analysis Center będzie centrum analiz i wymiany informacji, któremu nadano nazwę CRKE – Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej. Sektorowe centrum będzie związane z bezpieczeństwem i integralnością sieci telekomunikacyjnych.

W celu jego powstania podpisano porozumienie między UKE i operatorami telekomunikacyjnymi. Czterech największych z nich będzie współpracować z regulatorem w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach działań odbędzie się wymiana doświadczeń, wiedzy oraz przekazywanie danych pozwalających pozostałym stronom na działania podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) wyróżniła w Europie 3 modele ISAC – krajowe, sektorowe i międzynarodowe. W Europie działa ponad 20 ISAC-ów w różnych sektorach. CRKE będzie ISAC-iem sektorowym odpowiadającym na unijną dyrektywę związaną ze wspólnym poziomem bezpieczeństwa sieci i systemów. Do polskiego porządku prawnego zaimplementowano ją w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia stworą grupę roboczą opracowującą trybu, formy, zakresu i rodzaju przekazywanych informacji oraz plan działań edukacyjnych. Grupa będzie mogła wydawać rekomendacje w sprawie działań krajowych lub lokalnych czy zmian w przepisach potrzebnych dla bezpieczeństwa w sektorze.

Dzięki współpracy i interakcji w CRKE telekomy będą bardziej świadome ryzyka, zagrożeń i incydentów na rynku. Wymiana informacji ma też częściowo chociaż zminimalizować skutki braków w specjalistach ds. bezpieczeństwa sieci.

Chociaż obecnie porozumienie rozstało zawarte między UKE i największymi operatorami telekomunikacyjnymi, to UKE zaprasza do współpracy telekomu także z sektora MŚP. Pozwoli to również im zmniejszyć koszty działania i poprawić poziom cyberbezpieczeństwa.

CRKE ma planowany budżet około 27 mln zł. W jego ramach znajdują się wydatki na oprogramowanie, infrastrukturę, zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności rozwiązań, prowadzenie szkoleń, aktywne prowadzenie platformy, promocję, wynagrodzenia i koszty zarządzania.

Projekt ma być finansowany ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych.

Źródło: uke.gov.pl