Cyfrowa Polska: Polska powinna włączyć proces cyfryzacji radia do cyfrowej transformacji kraju

fot. Pixabay

“Polska powinna włączyć proces cyfryzacji radia do cyfrowej transformacji kraju” – apeluje do ministra cyfryzacji organizacja Cyfrowa Polska. Prezes związku Michał Kanownik wystosował pismo, w którym postuluje konieczność opracowania kompleksowej strategii wdrożenia radia cyfrowego w kraju.

Cyfrowa Polska to organizacja, która reprezentuje polską branżę cyfrową i nowoczesnych technologii. Zwraca się z apelem do szefa resortu o powołanie specjalnego zespołu roboczego, który miałby się zająć zbudowaniem planu cyfryzacji radia. Zasiadać w nim mieliby rynkowi eksperci, ale i nadawcy, regulatorzy rynku oraz przedstawiciele producentów elektroniki.

„Podążanie w kierunku innowacyjności zawsze będzie budzić wątpliwości, nawet ze względu na konieczne do poniesienia koszty, jednak stanie w miejscu często okazuje się krokiem w tył” – podkreślił w piśmie prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Zdaniem CP podjęcie takich działań jest uzasadnione, ponieważ jeszcze w tym roku dojdzie do wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, która ustanawia Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Nakłada on m.in. obowiązek montowania w nowych samochodach radioodbiorników umożliwiających odbiór naziemnego sygnału cyfrowej radiofonii. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia takiego prawa do grudnia 2020 r.

Związek Cyfrowa Polska popiera zaproponowane przez resort zmiany w rozporządzeniu, które znoszą wymóg obsługi komunikatów drogowych w odbiornikach samochodowych (TEPEG) oraz elektronicznego przewodnika po programach (EPG). Zdaniem organizacji, pomoże to usunąć główne przeszkody sprawnego wdrożenia wymagań przez producentów odbiorników.

“Potrzeba zmian wynika ze zmieniających się możliwości technicznych i rozwiązań stosowanych w odbiornikach samochodowych. Są one zgodne również ze zmianami rekomendacji, których w ostatnim czasie dokonało stowarzyszenie WordDAB” – podkreślono w piśmie. Cyfrowa Polska proponuje jednocześnie, aby nie różnicować rodzaju odbiorników – stacjonarnych kontra samochodowych – w zakresie EPG.

Źródło: media2.pl