Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych

Xue Guangjin Pexels

W minionym tygodniu Senat przyjął uchwałę ws. wniesienia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w Prawie Przedsiębiorców. Przewiduje ona wprowadzenie ulgi na wypoczynek dla samozatrudnionych. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Grupa senatorów wniosła projekt noweli ustawy prawo przedsiębiorców. Zawiera on zapis dotyczący ulgi dla samozatrudnionych w postaci obniżenia o połowę składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Wynika to z tytułu realizacji prawa do wypoczynku w jednym wybranym miesiącu w danym roku kalendarzowym.

Uzasadnienie projektu zaznacza, że pracownicy mają konstytucyjne prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Natomiast dotychczas nie występowała regulacja, która gwarantowała to osobom samozatrudnionym.

Przedstawiciel wnioskodawców Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę podczas drugiego czytania projektu, ze pracownicy często zmuszani są do przejścia na samozatrudnienie. A taka ulga pozwoli im na redukcje kosztów w okresie urlopu, do którego mają prawo.

Warunkiem korzystania z ulgi ma być prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres ponad pół roku. Natomiast przychód z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zgłoszenie chęci skorzystania z ulgi do ZUS nie może przekraczać 60 tys. zł. Ulga nie dotyczy opłacających składki KRUS.

W okresie obniżonej płatności składek ich uzupełnienie do pełnej wysokość będzie finansować budżet państwa poprzez ZUS. Projekt szacuje możliwość skorzystania z ulgi przez 1,2 mln samozatrudnionych. Będzie to 320 mln zł kosztów dla budżetu państwa.

W celu skorzystania z ulgi trzeba będzie zgłosić taki zamiar do 10. dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym ma być realizowane prawo do wypoczynku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 52 senatorów, a 48 było przeciw. Teraz projekt zostanie skierowany do Sejmu. Przepisy weszłyby w życie 6 miesięcy po ogłoszeniu.

Źródło: biznes.interia.pl