Lewiatan domaga się kolejnych konsultacji Projektu o cyberbezpieczeństwie

47

Konfederacja Lewiatan krytykuje nowy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prawo telekomunikacyjne. Zauważa, że znalazło się w nich wiele nowych przepisów, które należałoby poddać konsultacjom społecznym. Dlatego też Konfederacja skierowała projekt do Rady Dialogu Społecznego, a do Mateusza Morawieckiego oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego odpowiednie pismo.

Według Lewiatana  projekt zawiera regulacje wywołujące zastrzeżenia związane z porządkiem prawnym oraz oczekiwaniami przedsiębiorców. Ich wątpliwości budzą niedostateczne uzasadnienia projektu czy skutki regulacji. Wskazują niedostateczne zbadanie jaki wpływ na mikro, małe i średnie firmy będą miały nowe przepisy. Zarzucają projektowi również niezgodność z prawem UE.

– Niepokoi nas brak konsultacji i uzgodnień nowych rozwiązań. Tym bardziej, że dotyczą krajowego systemu certyfikacji bezpieczeństwa, czy powołania operatora sieci komunikacji strategicznej. Ze względu na ten nowy podmiot ma być wprowadzona nietransparentna i uznaniowa „procedura” przydziału częstotliwości. Pominięcie konsultacji publicznych wpłynie na jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego organizacja zauważa, że projekt „uwzględnia znikomą część uwag zgłoszonych w toku konsultacji, i w dalszym ciągu zawiera liczne rozwiązania, które wywołują poważne zastrzeżenia z punktu widzenia podstawowych zasad porządku prawnego oraz oczekiwań przedsiębiorców”. Ponadto podnosi problem nowych zapisów, których nie było we wcześniejszym projekcie, a które nie były konsultowane. Zawierają one nowe obszary regulacji, a dotyczą istotnych kwestii jakimi są „krajowy system certyfikacji bezpieczeństwa, czy przepisy powołujące całkowicie nowy podmiot, którym ma być operator sieci komunikacji strategicznej, na rzecz, którego zmieniane są – również bez konsultacji – przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne, poprzez wprowadzenie nietransparentnej i uznaniowej „procedury” przydziału częstotliwości.”

Ważną, o ile nie najważniejszą, kwestią poruszaną przez przedstawicieli Lewiatana są zapisy dotyczące prawa związanego z budową sieci 5G. Przypominają, że jak najszybsze uzyskanie dostępu do pasma C jest kluczowe dla operatorów telekomunikacyjnych.

Lewiatan ocenia krytycznie decyzję o dalszym procedowaniu projektu  i domaga się konsultacji dokumentu w obecnym kształcie zawierającym nowe zapisy.

– Dlatego proponujemy przeprowadzenie ponownych konsultacji, zorganizowanie wysłuchania publicznego oraz konferencji uzgodnieniowej z udziałem wszystkich interesariuszy – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Źródła: konfederacjalewiatan.pl, businessinsider.com.pl

Czytaj także: