Rada ds. Konkurencyjności debatuje o polityce cyfrowej i przemysłowej UE

68

Od kilku miesięcy Unia Europejska pracuje nad regulacjami rynku cyfrowego. Ma zapewnić to skuteczność w stworzeniu bezpiecznego, gwarantującego równe warunki działania i przynoszącego korzyści dla wszystkich uczestników rynku platform cyfrowych.

Polski rząd reprezentował wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. „Dywersyfikacji dostaw surowców ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz Transformacji Cyfrowej” – powiedział polityk.

Rada ds. Konkurencyjności COMPET UE w Brukseli debatowała rzecz dywersyfikacji dostaw surowców. Organ odpowiada za zwiększanie konkurencyjności i wzrostu gospodarki Unii Europejskiej  w obszarach:

  • rynek wewnętrzny,
  • przemysł,
  • badania i innowacje,
  • przestrzeń kosmiczna.

„Polska stoi na stanowisku, że osiągnięcie bezpieczeństwa zasobów wymaga przede wszystkim działań na rzecz dywersyfikacji dostaw surowców. Niewystarczające zdywersyfikowanie uzależnienia UE od dostawców zewnętrznych zagraża inwestycjom niezbędnym do skutecznego uruchomienia transformacji ekologicznej i cyfrowej” – dodał Niedużak.

Źródło: gov.pl