Dalsze prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk przeniesione do Ministerstwa Sprawiedliwości

67

1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego Rady Przedsiębiorców ds. Franczyzy. Zespół działa w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W trakcie spotkanie podsumowano dotychczasowe działania przygotowujące projekt Kodeksu Dobrych Praktyk. Podjęte zostały też decyzje co do przyszłości projektu.

– Zespół wypracował szereg ważnych założeń do Kodeksu Dobrych Praktyk w sprawie franczyzy. Zespół niestety nie doszedł do porozumienia w sprawie 3-miesięcznego maksymalnego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę. Uznaję ten warunek za niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania rynku franczyzy, w związku z czym postanowiłem przenieść dalsze działania na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości – podsumowuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Adam Abramowicz poinformował w trakcie spotkania o pracach analitycznych prowadzonych równolegle do Zespołu Roboczego ds. Franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Toczą się tam prace w sprawie wypracowania ram prawnych i wprowadzenia do polskiego systemu prawnego pojęcia, zasad działania oraz zasad formalnych istnienia umowy franczyzowej.

Dlatego też Rzecznik MŚP podjął decyzję o przeniesieniu dalszych działań na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Na planowanym 10 czerwca spotkaniu przedstawi wypracowane zasady dotyczące współpracy franczyzobiorców i franczyzodawców.

Zobacz całość spotkania ZRRP  d.s. Franczyzy:

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl