Więcej podmiotów objętych obowiązkiem zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

paragraf

Od 31 października 2021 r. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych obejmuje więcej podmiotów. Także fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Te zmiany to efekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zmiany w ustawie rozszerzają katalog podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego oraz dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Teraz taki obowiązek będą miały także fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do KRS.

„Możliwość zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla tych podmiotów pojawi się 31 października 2021 r. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie 31 stycznia 2022 r. W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 31 października 2021 r. termin wynosić będzie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego” – wyjaśniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Obowiązku trzeba dopełnić. W przeciwnym wypadku grożą za to kary administracyjne w wysokości nawet 1 mln zł. Dotyczy to zarówno braku zgłoszenia danych, jak i podania nieprawdziwych informacji.

Przepisy przewidują również odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych.

Źródło: podatki.biz