TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Infrastruktura, konsulting, doradztwo oraz cyberszkolenia – zamówienia IT dla wojska

Kolejne postępowania zostały uruchomione przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Związane są one z modernizacją, rozbudową i konserwacją infrastruktury teleinformatycznej, a także z realizacją usług konsultingowych dotyczących doradztwa i szkoleń.

Jedno z ogłoszeń dotyczy realizacji przeglądów i konserwacji siłowni telekomunikacyjnych w RCI Kraków, RCI Wrocław i RCI Bydgoszcz. Z uwagi na szeroki zakres zamówienia zostało one podzielone na 19 części. Prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ocena ofert podzielona jest na dwie części. 60 proc. stanowi ocena ceny, a 40 proc. czasu realizacji. Termin składania ofert wyznaczony jest na 20 września.

Innym zamówieniem jest to na realizację prac w obiektach technicznych na terenie kompleksu wojskowego w Nadarzycach. Dotyczy ono także budowy tablic przyłączeniowych do aparatowni polowych. Oferty przyjmowane są do 15 września. Przy ocenianiu będzie brane pod uwagę nie tylko kryterium ceny (60 proc.), ale także okres gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czas realizacji (20 proc.).

Zostało również opublikowane ogłoszenie związane z realizacją usług konsultingowych dotyczących doradztwa, wykonawstwa i szkoleń w środowisku SAP.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a termin składania ofert upływa 27 września.

Ocena w tym wypadku dzieli się na:
– kryterium ceny (60 proc.),
 – doświadczenia (14 proc.),
–  udziału dodatkowych konsultantów (12 proc.),
– udziału konsultanta DFPS (4 proc.)
– deklarowanej liczby egzaminów certyfikacyjnych (10 proc.).

CZC SZ poszukuje także ofert związanych z cyberszkoleniami. Chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia mają być realizowane w pięciu obszarach:
– monitorowanie bezpieczeństwa systemów;
 -akademia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
-administrator bezpieczeństwa systemów;
– tester bezpieczeństwa;
-tester bezpieczeństwa – Cyber Range (cyberpoligon).

Wykonawca zostanie wyłoniony poprzez ocenę dwóch kryteriów: ceny (60 proc.) i doświadczenia trenera (40 proc.). Czas na składanie ofert jest do 23 września.

Szczegółowe informacje na temat zamówień: https://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

Źródło: cyberdefense24.pl

Czytaj także:

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze