Pierwszy nabór wniosków w Funduszu Szerokopasmowym

201
Modern Abstract Background for Digital, Network, Connection, Communication, Technology, Future, Aspiration, Business, Transportation and other Concept.

Niebawem rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego. To konkurs dla samorządów. Czterech jego zwycięzców otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 mln zł.

Fundusz Szerokopasmowy  ma na celu wsparcie usług dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego.

Pilotażowy nabór wniosków skierowany jest do gmin. Sprawdzany w nim będzie nowy model finansowania inwestycji szerokopasmowych. Zwycięskie samorządy będą mogły wybrać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który wybuduje na ich terenie sieć szerokopasmową.

Procedura ubiegania się o wsparcie została maksymalnie uproszczona. Przyznawane punkty zależeć będą od poziomu pokrycia gminy szybkimi sieciami szerokopasmowymi oraz od pomysłów gminy na popularyzację usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

Wnioski biorą udział w konkursie, w którym budżet wynosi 20 mln zł. Tylko cztery gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie, ale będzie ono przyznane w wysokości 5mln zł. Ma to stanowić 80 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Ze strony rządowej można pobrać potrzebne materiały.

Nabór wniosków trwa od dnia 27 maja do dnia 27 czerwca 2022 r.

Źródło: gov.pl