KIKE przesłała uwagi do projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie i ustawy o prawie telekomunikacyjnym

242

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała swoje uwagi do nowej treści projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (projekt z dnia 20 stycznia 2021 r.)  do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz do Departamentu Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

KIKE przedstawiła w dokumentach uwagi do Projektów zestawiając je z treścią ustaw w wersji udostępnionej uprzednio do konsultacji publicznych.

Wgląd do trzyczęściowego stanowiska możliwy jest przez pobranie zamieszczonych w internecie dokumentów.

Pierwsza część podsumowująca najważniejsze zastrzeżenia Izby:
https://kike.pl/wp-content/uploads/2021/02/Stanowisko_UKSC_kluczowe_zastrzezenia.pdf

Część druga, która prezentuje uwagi szczegółowe:
https://kike.pl/wp-content/uploads/2021/02/Stanowisko_UKSC_uwagi_szczegolowe.pdf

Trzecia część to raport, który przygotowany był przez Izbę w oparciu o badania ankietowe wśród operatorów i przesłany we wcześniejszych konsultacjach. Identyfikuje on zagadnienia wykorzystania przez ISP sprzętu spoza UE. Opisuje też ekonomiczny wpływ na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie jaki wywrze złe wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie:
https://kike.pl/wp-content/uploads/2021/02/Raport_wykorzystanie_sprzetu_projekt_UKSC_KIKE.pdf

Źródło: kike.pl