Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

W Przemyśle 4.0 ważni są też ludzie

Rozwój technologii, coraz powszechniejsze wykorzystanie IoT, to wszystko droga do wdrożenia na szeroką skalę Przemysłu 4.0. Jednak sama technologia nie wystarczy, ważni są również ludzie i ich kompetencje trzeba rozwijać równolegle z wdrożeniami technologicznymi. Należy prowadzić z nimi dialogi i uświadamiać im ich role w świecie cyfrowym.

– W Przemyśle 4.0 ważne są nie tylko technologie, ale przede wszystkim ludzie. To ludzie, wyposażeni w nowe, cyfrowe narzędzia odpowiadają za sukces organizacji – zauważa Tomasz Szałach, lider zespołu OT Security Governance w EY Polska.

Dzięki cyfrowej transformacji zmieniają się różne sektory, ale branża produkcyjna przechodzi prawdziwą rewolucję. Wykorzystywany jest w niej IoT- internet rzeczy, IIoT czyli przemysłowy internet rzeczy (ang. Industrial internet of things), blockchain, Big Data, rozszerzoną rzeczywistość, przetwarzanie w chmurze oraz 5G. To prawdziwy zalew technologii.

Raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) pokazuje pozycje polskich firm w procesie wykorzystania tych rozwiązań. Jesteśmy już ponad unijną średnią. Według 80 proc. dużych firm są one zaawansowane cyfrowo. W mniejszych firmach jest trochę gorzej, ale też całkiem dobrze. Podobne zdanie ma 60 proc. średnich i mikro firm oraz 50 proc. małych firm.

Kompetencje pracowników a transformacja technologiczna

Wdrożenia prowadzące do Przemysłu 4.0 to wiele wyzwań, z których jednym jest zadbanie o odpowiednie kompetencje pracowników. W Przemyśle 4.0 potrzebna jest integracja technologii operacyjnych (OT) i informatycznych (IT), które dotychczas były od siebie oderwane. Jednocześnie obsługujące je osoby muszą łączyć w sobie umiejętności z obu dziedzin.

– Niedobór kompetencji związany z cyfrową transformacją gospodarki jest dziś widoczny we wszystkich sektorach, jednak szczególnie mocno odczuwa go branża produkcyjna – ostrzega Tomasz Szałach  – Jak pokazują badania, 97 proc. kadry kierowniczej zajmującej się transformacją cyfrową w obszarze przemysłowym, uznaje integrację nowych i starszych technologii za duże wyzwanie – stwierdza.

Technologie nie działają w oderwaniu od ludzi. To oni wyposażeni w cyfrowe rozwiązania są w stanie rozwijać przemysł.

–  O ile kierownictwo firmy i menedżerowie wyższego szczebla rozumieją znaczenie zmian, jakie niesie ze sobą Przemysł 4.0, o tyle na niższych szczeblach pracownicy często nie mają takiej wiedzy. Jeśli jej nie otrzymają, organizacja może nie osiągnąć zakładanych celów. Opór wobec nowości bywa bowiem czynnikiem blokującym wdrażanie innowacji, ponieważ jest ono wówczas uznawane za narzucone odgórnie i niepotrzebne – zauważa Szałach.

Za rozwojem technologii musi podążać nabywanie kolejnych umiejętności przez tych, którzy z nimi pracują. Linie produkcyjne sterowane przez nowoczesne systemy wymagają innych umiejętności niż te, które posiadają mechanik i elektryk.

Nowoczesny zakład to nowocześni pracownicy

Nowoczesne zakłady produkcyjne to konieczność posiadania umiejętności z zakresu IT przez niemal wszystkich pracowników. Tych kompetencji wciąż brakuje.

– Niedostatek kadr powoduje, że wiele firm z sektora przemysłowego, by zmniejszyć lukę w umiejętnościach cyfrowych, szuka kompetencji wewnątrz organizacji. Takie działania wymagają, prócz promocji nowych ról, stworzenia ścieżek szkoleń i edukacji dla osób, które chcą się rozwijać i przekwalifikować w kierunku IT. Budowanie cyfrowych umiejętności we własnych zespołach jest o tyle istotne, że pozwala stworzyć z czasem centrum kompetencji, które będzie służyć wiedzą całej organizacji – przekonuje Tomasz Szałach. – Dlatego konieczna jest edukacja i szkolenia oraz dobre zarządzanie zmianą. Ludzie na każdym poziomie produkcji muszą wiedzieć i rozumieć czemu mają służyć nowoczesne rozwiązania i nowe procesy oraz jak wpływają na ich pracę – dodaje.

Przemysł 4.0 łączący IT i OT musi znaleźć sposób na połączenie tych dwóch systemów, które w przeszłości ewoluowały w różne architektury i protokoły komunikacyjne oraz angażowały inne zespoły pracownicze. Teraz cały zespół musi nauczyć się nowej formy pracy i nowych sposobów komunikacji. Żeby transformacja cyfrowa w przemyśle przyniosła rzeczywiste korzyści biznesowe, trzeba integrować systemy i zespoły pracownicze. Podnosić kompetencje ludzi, by współgrały z obsługiwanymi technologiami. Technologie bez ludzi nie zagwarantują sukcesu. Wdrażając je należy o tym pamiętać.

Źródło: pulshr.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

Konkurencja dla YouTube’a – czym jest PeerTube?

YouTube stał się dominująca platformą, na której znajdują się różnego rodzaju treści wideo. Jednak...

Aplikacje na uniwersytety – MyUniLodz

Powstała specjalna aplikacja Uniwersytetu łódzkiego. MyUniLodz pozwala na smartfonie sprawdzić wszystkie informacje dotyczące uczelni...

Krypto scam

W 2023 roku inwestujący w kryptowaluty stracili setki tysięcy złotych. I to nawet...

Autonomiczne pojazdy w Jaworznie

Autonomiczne pojazdy i sposoby na ich wszechstronne wykorzystanie to rozwiązanie światowe, które trafia także...