W Niemczech chcą zakazać chińskich elementów w sieciach 5G

Niemcy. Germany

Niemczy obawiają się dostawców komponentów z Chin. Podejrzewają, że podmioty te są kontrolowane przez chiński rząd i przez to mogą być sposobem na uzyskanie dostępu do niemieckich sieci komórkowych. Dlatego rząd chce zakazać operatorom telefonii komórkowych instalowania w sieciach 5G elementów chińskich producentów takich jak Huawei i ZTE.

Portal tygodnika „Zeit” pisze o planowanym zakazie w Niemczech instalowania elementów pochodzących z Chin w niemieckich sieciach komórkowych. Przepisy miałyby dotyczyć nie tylko przyszłych instalacji, ale również elementów już umieszczonych w infrastrukturze.

Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Techniki Informacyjnej (BSI) i Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych “od miesięcy badają, czy w wyposażeniu rozwijającej się obecnie sieci 5G znajdują się elementy, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Niemiec — informuje „Zeit”.

Władze mają obawy związane z możliwością kontrolowania chińskich dostawców przez rząd w Pekinie. Mogłoby to prowadzić do wykorzystania elementów dostarczanych z Chin do uzyskania bezpośrednio lub pośrednio dostępu do niemieckich sieci telefonii komórkowej.

Niemieccy operatorzy telefonii komórkowej już od dawna rozszerzają standard 5G w swoich sieciach i budują niezbędne urządzenia i anteny. Ważnym dostawcą w tym zakresie jest chiński producent Huawei. Firma ta jest jednym z największych dostawców technologii telekomunikacyjnych i globalnym liderem w zakresie standardu 5G. Dlatego na przykład Deutsche Telekom zainstalował w swojej sieci 5G komponenty Huawei — opisuje sytuację  „Zeit”

Dlatego w Niemczech podejmowane są decyzję mają ze poprawić cyberbezpieczeństwo tamtejszej infrastruktury. By nie dopuścić do sytuacji, w której ważne części tzw. infrastruktury krytycznej staną się zależne od zagranicznych (głównie chińskich) produktów, rozszerzono uprawnienia BSI.

Od września 2021 r. komponenty techniczne dla krytycznej infrastruktury IT muszą być przed użyciem zatwierdzone przez BSI i MSW. Kiedy istnieje obawa, że przez zastosowanie danych komponentów może być zagrożony porządek publiczny lub bezpieczeństwo Republiki Federalnej, można zakazać ich stosowania— opisuje sytuację w Niemczech „Zeit”

Źródło: PAP, businessinsider.com.pl