Technika i technologia – podsumowanie drugiego dnia WKPT

73
2. WKTP
2. WKTP

Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w branży telekomunikacyjnej pojawiają się regularnie. Organizatorzy drugiego Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców zadbali więc o to, by uczestnicy otrzymali solidną dawkę wiedzy z tego zakresu.

Na początek Łukasz Jęczmiński przybliżył słuchaczom technologie chmurowe. Opowiedział, jak odnaleźć się w gąszczu tysięcy dostępnych komponentów, rozwiał mity związane z kosztami, wskazując, od czego zależą i podpowiedział, jak wykorzystać chmurę do wdrożenia zupełnie nowych produktów i usług. Na konkretnych przykładach przedstawił przy tym oszczędności czasu i pieniędzy, jakie rozwiązania chmurowe przyniosły konkretnym przedsiębiorcom. Sporo czasu poświęcił też na analizę wykorzystania chmury w poszczególnych branżach oraz obecnej sytuacji na rynku tego typu usług (przoduje tu Amazon przed Microsoft i Google). Podkreślił, że powszechnie dostępnych mamy już do dyspozycji ponad czterysta usług oferowanych przez czołowych dostawców chmur publicznych. Ponadto duzi operatorzy telekomunikacyjni korzystają z kilkudziesięciu z nich. Wejście małych i średnich operatorów w chmurę jest tylko kwestią czasu.

FTR i MTR

Kolejne dwie prelekcje poświęcone były stawkom FTR i MTR. Hubert Lenarczyk, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Obowiązków Regulacyjnych Departamentu Regulacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, opowiedział o wdrożeniu unijnej regulacji wysokości tych stawek. Następnie Tomasz Bukowski z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej omówił sposób określania stawek FTR niepodlegających unijnej regulacji. Należy bowiem pamiętać, że nie wszystkie zakończenia połączeń telefonicznych będą podlegały ogólnoeuropejskiej regulacji cenowej.

W dalszej części kongresu Tomasz Proć, zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, namawiał operatorów do korzystania z uprawnień związanych z dostępem symetrycznym zapisanym w ustawie prawo komunikacji elektronicznej.

Wspólne interesy

Drugi dzień konferencji zakończył prowadzony przez Krzysztofa Kacprowicza, prezesa zarządu ZPMEiT Mediakom, panel dyskusyjny poświęcony propozycji zmian w rozporządzeniu normującym kanały technologiczne oraz problemom przy zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu drogowego.

Pierwsza złożona propozycja dotyczyła zmiany wymogów budowy kanałów technologicznych podczas budów i przebudów dróg (koniecznych, o ile kanały takie jeszcze nie są tam jeszcze wybudowane). Zamiast dotychczasowych kanałów o dużym przekroju Krzysztof Kacprowicz proponuje poprowadzenie tam mikrokanałów, które w zupełności wystarczą dziś operatorom. Podkreślał, że wraz z postępem technologicznym upowszechniła się mikrokanalizacja, a kanały drogowe można znacząco „odchudzić”.

Roberto Romański, reprezentujący Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zaznaczył, że jest sporo nieporozumień związanych z tematem budowy kanałów technologicznych. Wyjaśnił, że kanały te mogą być potrzebne także w celu poprowadzenia kabli energetycznych służących zasilaniu urządzeń drogowych. Nigdy nie miały natomiast służyć energetycznym liniom przesyłowym. Bartłomiej Zydel ze Związku Powiatów Polskich podkreślił, że ta propozycja jest atrakcyjna z punktu widzenia samorządów, szczególnie że ograniczy to znacznie koszty takiej inwestycji.

Piotr Zychowicz ze Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji podkreślał natomiast, że kanały technologiczne są dziś przy drogach równie oczywiste jak ścieżki rowerowe. Zaznaczył też, że przekrój kanalizacji 110 milimetrów powinien zostać utrzymany, gdy budowana jest w poprzek drogi. Zaznaczył też, że należy myśleć o tym zagadnieniu także w perspektywie budowy infrastruktury 5G.

Ostatnią poruszoną podczas panelu kwestią był nakładany na operatorów obowiązek przedstawiania projektu organizacji ruchu drogowego, w sytuacjach gdy operatorzy wykonują prace w pasie drogowym. Krzysztof Kacprowicz wnioskował tutaj o współpracę nad ujednoliceniem i zestandaryzowaniem wymagań stawianym projektom organizacji ruchu drogowego. Wspierała go Ewelina Grabiec, wskazując konkretne absurdalne przykłady praktyczne, kiedy to projektu organizacji ruchu drogowego wymagano podczas prac na… polnej drodze. Zaznaczyła też, że w ocenie części operatorów procedury w takich przypadkach są korupcjogenne, a samorządowcy wskazują konkretne osoby, które powinny wykonać projekt organizacji ruchu, by prace przebiegały sprawnie.

ISPortal oraz kwartalnik ICT Professional są patronami medialnymi 2. Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.