Tag: Unia Europejska

Mamy kłopoty

Problemy z finansowaniem, zbyt skomplikowane procedury ubiegania się o granty pieniężne oraz braki w systemie nauczania umiejętności cyfrowych to podstawowe problemy cyfryzacji...

UE alarmuje: cyfryzacja ciągle z zaległościami

Komisja Europejska opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2022. Liderami w UE pozostają Finlandia, Dania, Holandia oraz Szwecja, ale nawet te...

UKE wyjaśnia kwestie roamingowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE regulujące zasady roamingu wewnątrzunijnego wchodzi w życie 1 lipca 2022r. Oznacza to przedłużenie do 2031 r....

Czy powstanie własna platforma społecznościowa UE?

Unia Europejska uruchomiła pilotażowo instancje platform społecznościowych. To EU Voice i EU Video oparte na rozwiązaniach Mastodon i PeerTube. Czy to oznacza,...

Decyzją UE będzie jedna ładowarka. Co to oznacza dla producentów sprzętu?

Parlament Europejski podjął decyzję ograniczającą ilość elektrośmieci. Gniazdo USB-C będzie obowiązkowym standardem ładowania nie tylko w smartfonach, ale również w tabletach, słuchawkach,...

Obywatele UE a kompetencje cyfrowe

Komisja Europejska wskazuje, że 2021 roku 54 proc. mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 16 - 74 posiadało przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Jak wypadają na...

Czy Facebook i Instagram znikną z Europy?

Firma Meta opublikowała raport, z którego wynika, że istnienie Instagrama i Facebooka w Europie jest zagrożone. Wszystko przez europejskie przepisy i sposób...

Europa i cyfryzacja. Ambitne cele

Rozpoczynający się 2022 rok ma być punktem zwrotnym w polityce cyfrowej Europy. Czy powiodą się ambitne plany Unii Europejskiej?

Transfer danych między Europą i Koreą Południową

Komisja Europejska przyjęła decyzję, w której stwierdza odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Republikę Korei. Pozwoli to na łatwiejszy transfer danych między...

Unijne regulacje cyfrowe zagrożeniem dla MŚP

Unijne regulacje cyfrowe miały wyrównywać szanse. Być groźne dla cyfrowych gigantów, ale oszczędzać małych. Jednak przedstawiciele branży ostrzegają, że zignorowano interesy MŚP,...

Top Grid