Tag: UKE

Podnoszenie cen usług w trakcie trwania umów sposobem Orange na walkę...

Orange w trakcie konferencji prezentującej wyniki finansowe przedstawił kontrowersyjny sposób na walkę z inflacją. Jest to możliwość podnoszenia cen usług w trakcie...

Przenoszenie numerów w II kwartale 2022 r.

300 tysięcy przeniesionych numerów w sieciach mobilnych. 77 tysięcy przeniesionych numerów w sieciach stacjonarnych. Straty większości dużych operatorów.  Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował...

UKE bada ISP. Umowy wielu niezgodne z regulacjami UE

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował „Sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego Internetu”. Badanie obejmowało okres...

Nowa, lepsza baza z informacjami o dostępności sieci

KPRM Cyfryzacja zadeklarowała stworzenie i udostępnienie bezpłatnej bazy danych, w której będzie można znaleźć informacje o dostępności sieci w każdej polskiej gminie....

Ukraiński regulator NCEC z wizytą w UKE

Ukraińska Krajowa Komisja Regulacji Państwowej Łączności Elektronicznej Widma Częstotliwości Radiowych i Świadczenia Usług Pocztowych (NCEC) odbyła wizytę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na...
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Warsztaty dla beneficjentów POPC

UKE zaprasza na warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC. Odbędą się one online 25 maja 2022 r. Urząd Komunikacji...

Roaming nadal bez opłat w UE

W lutym 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie zasady RLAH, czyli Roam Like At Home - zasad roamingu w Unii Europejskiej, które...

Badanie gmin pod kątem wspierania przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Firma Audytel S.A. dokonała na zlecenie UKE analizy działań podejmowanych przez gminy w celu wsparcia przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Chodziło o rozwój sieci telekomunikacyjnych...

Kontrolowanie jakości internetu za 16 milionów

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzyma z dofinansowania w wysokości prawie 16 milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na nowy System Monitorowania Jakości Internetu....

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Orange Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił Komisji Europejskiej sprawę projektów decyzji dla Orange Polska. KE wydała wspólną decyzję dla tych projektów.  

Top Grid