Tag: Europa

Mamy kłopoty

Problemy z finansowaniem, zbyt skomplikowane procedury ubiegania się o granty pieniężne oraz braki w systemie nauczania umiejętności cyfrowych to podstawowe problemy cyfryzacji...

Europa rusza ku 6G

Nowo utworzone Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług na rzecz 6G (SNS JU) przyjęło pierwszy program prac na lata 2021-2022...

Fabryka Intela w Europie tak, ale nie w Polsce

Intel walcząc z problemami w dostawach półprzewodników rozbudowuje swoje fabryki. W planach jest powiększenie fabryk w USA i Irlandii oraz zbudowanie kolejnej...

Nowe wytyczne dotyczące zarządzania danymi w UE

Ustawowacy UE wyoracowali kompromis w sprawie ustawy o zarządzaniu danymi (DGA), przyjmując nowe przepisy dotyczące uch udostępniania. Oznacza to pierwszy krok w...

Europa walczy z reklamą polityczną

Komisja Europejska przedstawiła propozycję uregulowania reklamy o charakterze politycznym, wprowadzając obowiązki przejrzystości dla marketerów i ścisłe ograniczenia wykorzystywania wrażliwych danych osobowych.

Mateusz Morawiecki wymienia cyberataki jako jedno z zagrożeń dla Europy

Pośród różnych zagrożeń dla Europy ze strony Rosji, premier Mateusz Morawiecki wymienia także cyberataki. W ostatnią niedzielę odbył on wiele spotkań z...

Europejczycy są zadowoleni z oferowanej komunikacji elektronicznej

Komisja Europejska opublikowała wyniki specjalnego badania Eurobarometru dotyczącego łączności elektronicznej, ukazujące najnowsze trendy w komunikacji elektronicznej w całej UE.

Kolejny podmiot zadba o cyberbezpieczeństwo w Europie

W życie weszło rozporządzenie ustanawiające nowe Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa oraz Sieć Krajowych Centrów Koordynacji. Centrum - zlokalizowane w Bukareszcie -...

Internet i komunikacja elektroniczna w Europie – analiza

Komisja Europejska opublikowała wyniki specjalnego badania dotyczącego łączności elektronicznej, ukazujące najnowsze trendy w komunikacji elektronicznej w całej UE. W...

Pełna cyfryzacja przedsiębiorstw do 2030 roku? Tego chce Komisja Europejska

Komisja Europejska przedstawiła cyfrowy kompas, którego zadaniem jest przekucie ambicji cyfrowych UE na konkretne cele. Cyfryzacja ma przebiegać...