TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Kolejny podmiot zadba o cyberbezpieczeństwo w Europie

W życie weszło rozporządzenie ustanawiające nowe Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa oraz Sieć Krajowych Centrów Koordynacji. Centrum – zlokalizowane w Bukareszcie – przyczyni się do wzmocnienia europejskich zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz do poprawy doskonałości badawczej i konkurencyjności unijnego przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wraz ze wspólną jednostką ds. cyberbezpieczeństwa, powstałą 23 czerwca, stanowi część unijnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, której celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, zwiększenie bezpieczeństwa podmiotów krytycznych oraz zbudowanie globalnego, otwartego i stabilnego środowiska cyfrowego.

Nowe Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa wraz z państwami członkowskimi opracuje i wdroży wspólny program rozwoju technologii i jej szerokiego zastosowania w obszarach interesu publicznego, a także w przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i średnich wielkości przedsiębiorstw.

Zarządzając funduszami na cyberbezpieczeństwo w ramach wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, Centrum będzie pozyskiwać środki z programu „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa”, a także ze składek państw członkowskich.

Źródło: digital-strategy.ec.europa.eu

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze