Tag: BEREC

SIDUSIS i prawne wątpliwości

Na stronie Okablowani . pojawił się artykuł, który analizuje treść SIDUSIS pod kątem prawnym. Pokazuje niezgodności w zapisach projektu nowelizacji ustawy z...

Ukraiński regulator NCEC z wizytą w UKE

Ukraińska Krajowa Komisja Regulacji Państwowej Łączności Elektronicznej Widma Częstotliwości Radiowych i Świadczenia Usług Pocztowych (NCEC) odbyła wizytę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na...

Konsultacje projektu zmian wytycznych BEREC

Zmiany wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie dostępu do otwartego internetu są obecnie na etapie konsultacji publicznych. Zmiany dotyczą stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

Przedstaw opinię w sprawie usług zero-rating

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) poinformował, że dokonuje oceny wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczeń z dnia 2 września 2021...

Prezes UKE zbiera dla BEREC dane od operatorów

Prezes UKE wezwał do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na potrzeby raportu...

BEREC ostrzega przed politycznymi ingerencjami w działanie krajowych organów regulacyjnych

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) wezwał Komisję Europejską, aby podjęła działania w celu zapewnienia niezależności krajowych organów regulacyjnych. Stanowisko BEREC jest...

Trzy dokumenty BEREC w trakcie konsultacji społecznych

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) rozpoczął konsultacje publiczne trzech przygotowanych przez siebie dokumentów. Obecnie prowadzone konsultacje dotyczą:...

Raport BEREC o stanie ruchu sieciowego w Europie w świetle COVID-19

Najnowszy raport podsumowujący stan ruchu sieciowego w Europie od BEREC w czasie kryzysu COVID-19 zawiera najnowsze dane dostarczone - na dzień 28...

KE i BEREC: Operatorzy powinni zapobiegać przeciążeniom sieci. Mogą skorzystać ze...

Jak wiemy, wszystkie rządy w Unii Europejskiej wprowadziły wiele restrykcji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Nauczanie online, zdalna praca, korzystanie z platform...

Top Grid