Przedstaw opinię w sprawie usług zero-rating

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) poinformował, że dokonuje oceny wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczeń z dnia 2 września 2021 w sprawie naruszenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu.

Ocena ta poprzedza prace nad przeglądem wytycznych BEREC w sprawie wdrażania ww. rozporządzenia zgodnie z orzeczeniami TSUE.

Pełna informacja od BEREC znajduje się na stronie organu.

BEREC daje wszystkim podmiotom zainteresowanym możliwość wniesienia swoich stanowisk i przekazania informacji. Uwagi można składać do 20 października br. do godziny 17.00 na adres ECJ_Inputs@berec.europa.eu.

Źródło: berec.europa.eu