SIDUSIS i prawne wątpliwości

fot. Pixabay

Na stronie Okablowani . pojawił się artykuł, który analizuje treść SIDUSIS pod kątem prawnym. Pokazuje niezgodności w zapisach projektu nowelizacji ustawy z innymi aktami prawnymi. Oznacza to, że projekt wymaga dopracowania i wielu zmian.

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) 19 lipca 2022 r. przesunęła prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – SIDUSIS.

Anna Szura, aplikantka radcowska analizuje dokument pod kątem prawnym i wyjaśnia, dlaczego projekt wymaga dopracowania i zmian, by nie wprowadzał nadmiernych obowiązków i nie był sprzeczny z przepisami – także unijnymi.

Przede wszystkim problematyczne jest ujawnienie planów inwestycyjnych przedsiębiorców. Chociaż sam ten zapis nie kłóci się z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej (EKŁE), a nawet wpisuje się w art.20 tegoż, to już cel wykorzystywanie tych informacji jest wątpliwy.

Ujawnienie planów inwestycyjnych miałoby bowiem pozwolić obywatelom dowiedzieć się, kiedy na ich obszarze pojawi się szybka sieć telekomunikacyjna. Nie jest to w interesie przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  Głównie z uwagi na konkurencję między operatorami i dostarczanie w ten sposób wiedzy innym, jakie plany ma dany operator.

Póki co plany inwestycyjne są informacją prawnie chronioną – tajemnicą przedsiębiorstwa. Art. 20 ust. 3 i 4 EKŁE nakazuje także organom krajowym ochronę informacji uznanych za poufne. Uwzględnia to m.in. przepisy prawa krajowego o tajemnicy handlowej.

Dlatego nie ma powodu, by interesy obywateli stawiać nad ochroną tajemnicy handlowej. Mogą oni zasięgać informacji na temat sieci bezpośrednio u operatorów. Pozwoli to na informowanie abonentów i przyszłych abonentów o ofercie i znajdujących się lub planowanych w niej usługach, bez narażania się na przedostanie tych informacji do szerszej wiadomości.

Ponadto Anna Szura wyjaśnia, że żądanie aktualizowania danych co miesiąc jest nadmiarowe wobec wytycznych BEREC. Te bowiem wymagają aktualizowania danych jedynie co roku.

Na koniec warto zauważyć, że między planami a realizacją jest spora przestrzeń na różne sytuacje i zdarzenia, a to oznacza spory upływ czasu nawet wtedy, gdy plany zrealizować się uda.

Cały artykuł do przeczytania na stronie:
https://okablowani.pl/sidusis-plany-inwestycyjne-do-ujawnienia/


Czytaj także: