Raport BEREC o stanie ruchu sieciowego w Europie w świetle COVID-19

564

Najnowszy raport podsumowujący stan ruchu sieciowego w Europie od BEREC w czasie kryzysu COVID-19 zawiera najnowsze dane dostarczone – na dzień 28 kwietnia 2020 r. – przez krajowe organy regulacyjne. Podaje także informacje o działaniach podejmowanych przez organy regulacyjne i operatorów.

Portugalski krajowy organ regulacyjny informuje o wzroście testów przeprowadzonych przez użytkowników w celu sprawdzenia prędkości ich dostępu do Internetu. Litewski regulator natomiast zgłosił, że jeden operator telefonii komórkowej dostarczył informacje o czasowym naruszeniu integralności sieci z powodu awarii serwera.

Zasadniczo ruch w sieciach stacjonarnych i mobilnych w czasie kryzysu COVID-19 wzrósł, ale nie odnotowano żadnych poważnych problemów z przeciążeniem. Przez ostatnie pięć tygodni krajowe organy regulujące (m.in. z Francji, Węgier, Holandii, Niemiec, Austrii, Belgii i Polski) zgłaszają stabilizację ogólnego ruchu sieciowego. Co więcej, pojawiają się zgłoszenie – w tym z Polski – że minął peak ruchu i obecnie następuje jego spadek. W tym przypadku: powrót do stanu sprzed epidemii. Ten trend sugeruje, że istnieją trzy fazy ewolucji ruchu podczas kryzysu: gwałtowny wzrost, stabilizacja i jego spadek.

Organy regulacyjne zbierają dane od ISP regularnie. Raport BEREC podaje, że w Polsce dzieje się to dwa razy w tygodniu. Oprócz raportów okresowych, ISP proszeni są również o niezwłoczne powiadomienie krajowych organów regulacyjnych o sytuacjach wyjątkowych. Jest to istotne w przypadku zastosowania wszelakich dodatkowych środków zarządzania ruchem.

BEREC przedstawia swoje raporty cyklicznie – następny ukazać się ma 8 maja.

Źródło: berec.europa.eu