Projekt SIDUSIS  przyjęty przez rząd

171
internet

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. ułatwień w budowie szerokopasmowego internetu. Zgodnie z projektem powstanie publiczny system systemu z informacjami o dostępności szerokopasmowego internetu.

O przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy dot. ułatwień w budowie szerokopasmowego internetu poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.Zgodnie z projektem stworzone zostaną ramy prawne dla funkcjonowania Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).

SIDUSIS  ma być publiczną i nieodpłatną bazą danych. Znajdą się w niej punkty adresowe, w których:
–  możliwe jest świadczenie
–  planowane jest zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych
– planowane jest zapewnienie możliwości świadczenia w ciągu trzech lat w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych
– zgłoszono zapotrzebowanie na świadczenie
usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu poprzez stacjonarne lub ruchome sieci telekomunikacyjne.

SIDUSIS pozwoli na zgłaszanie potrzeby usług przewodowej bądź bezprzewodowej transmisji danych, która zapewni stacjonarny szerokopasmowy internet. Możliwe też będzie wyszukiwanie zgłoszenia dostawcy, który może takie usługi zrealizować. To z kolei pozwoli na wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o zapotrzebowaniu.

Zgodnie z nowymi przepisami w urzędach gmin wyznaczani będą koordynatorzy szerokopasmowi. Będą oni reprezentowali samorządy w sprawach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych.

Źródło: PAP