Seniorzy a nowe media

78,2 proc. seniorów używa telefonów komórkowych, jednak 45,4 proc. z nich ma zwykły aparat klawiszowy, a 33,4 proc. korzysta ze smartfona. Tylko 13,8 proc. osób w wieku 65+ korzysta z laptopa lub notebooka. To wyniki Badania Założycielskiego  przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów.

Badanie Założycielskie zostało przeprowadzone przez Krajowy Instytut Mediów w okresie od lipca 2021 r. do marca 2022 r. Sprawdzono w nim w jaki sposób i w jakim zakresie seniorzy i seniorki w Polsce (osoby w wieku 65+) korzystają z nowych mediów.

Najpopularniejsze jest wśród tej grupy wiekowej korzystanie z telewizora. Deklaruje je 92,3 proc. badanych. 71 proc. z tych osób korzysta z telewizora, który chociaż jest płaski to nie ma dostępu do internetu. Tylko 25,9 proc. korzysta z odbiornika z funkcją SMART TV.

– Dane dotyczące korzystania przez seniorów z urządzeń do odbioru mediów dowodzą, że poziom użytkowania nowoczesnych sprzętów jest niski. Może to skutkować obniżeniem poziomu życia związanym z ograniczeniem dostępu do kultury, usług itp. Umiejętność korzystania z nowych mediów coraz bardziej determinuje funkcjonowanie w zdigitalizowanym społeczeństwie – mówi Maja Kurzelewska, dyrektor Departamentu Badan i Analiz w KIM.

Telefonu komórkowego używa 78,2 proc. seniorów. W przypadku 45,4 proc. z nich jest to telefon z klawiszami. 33,4 proc. korzysta ze smartfonów. Jedynie 13,8 proc. osób w tej grupie wiekowej posługuje się laptopem lub notebookiem.

W badaniu pojawiły się również pytania dotyczące korzystania z VOD i TouTube’a. W przypadku tego pierwszego korzystanie potwierdziło 4,8 proc., a drugim przypadku było to więcej, bo 13,7 proc.
 

Źródło: wirtualnemedia.pl