TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Narasta konflikt w polskim oddziale Nokii

Z nadesłanych do nas informacji wynika, że narasta konflikt w polskim oddziale Nokii. Działający tam związek zawodowy Związkowa Alternatywa twierdzi, że już wielokrotnie podejmował próby dialogu z pracodawcą. Wobec braku na przestrzeni kilku miesięcy jakiejkolwiek odpowiedzi, złożył skargę do Państwowej Inspekcji Pracy na, zdaniem związku, niezgodne z prawem działania firmy oraz wniósł o pilne przeprowadzenie kontroli.

Związek kwestionuje m.in. tryb przeprowadzenia w firmie zwolnień grupowych, w ramach których nie odbyły się rzetelne konsultacje ze stroną związkową.

Pracodawca od początku zwolnień lekceważy istnienie związku i – wbrew prawu – zwalnia pracowników bez uprzedniego poinformowania i zasięgnięcia opinii związku zawodowego, dopuszczając się także zwolnienia pracownika ustawowo chronionego prawem. Związek zgłosił też zastrzeżenia do ogłoszonego przez firmę regulaminu zwolnień grupowych, wskazując na to, że kryteria zwolnień przedstawione przez pracodawcę są arbitralne i nie spełniają wymogów obiektywności, sprawiedliwości, weryfikowalności i braku dyskryminacji. Ponadto zwrócił uwagę, że wypowiedzenia wręczane pracownikom zawierają klauzule nie mające podstawy prawnej, a ich treść wskazuje na złą wolę pracodawcy i próbę zastraszenia pracowników oraz zniechęcenia ich do dochodzenia swoich praw przed sądem – czytamy w informacji przesłanej Związkową Alternatywę.

Zwolnienia grupowe rozpoczęły się w grudniu 2023 roku i mają potrwać do grudnia 2024 roku, obejmując 713 pracowników firmy. Zdaniem związku cała procedura zwolnień grupowych została przeprowadzona nieprawidłowo i powinna być rozpoczęta od nowa z poszanowaniem przepisów prawa.

– Jesteśmy zdumieni, że firma o międzynarodowej renomie, szczycąca się wartościami etycznymi, w Polsce omija elementarne standardy dialogu społecznego oraz, w ocenie związku, łamie przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych, ustawy o związkach zawodowych, oraz kodeksu pracy. Dlatego apelujemy do PIP o szybkie podjęcie działań kontrolnych, a do pracodawcy o przywrócenie praworządności w zakładzie pracy, w tym o natychmiastowe przystąpienie do negocjacji ze związkiem zawodowym – stwierdzają Patryk Wójcicki, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Nokii wspierany przez Piotra Szumlewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno polski oddział Nokia Solutions and Networks zatrudniał łącznie ponad 4600 pracowników, będąc tym samym największym pracodawcą branży ICT w naszym kraju.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...