TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Saber oskarża CPPC [AKTUALIZACJA]

Mocne oskarżenia padły na konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Saber w związku z nieprawidłowościami, których doświadczyła podczas konkursów organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jeśli zarzuty się potwierdzą, a w sprawę zaangażują się instytucje unijne, może dojść nawet do podważenia i anulowania całego postępowania.

Chodzi o konkurs FERC 01.01. dotyczący zwiększenia dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego w Polsce, zaś negatywnym bohaterem jest tu Wojciech Szajner, wieloletni dyrektor CPPC, znany także wielu przedstawicielom małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych i bywalcom branżowych konferencji.

O co chodzi?

Oczywiście chodzi o pieniądze, ale też o szczególny sposób odsunięcia firmy Saber od budowy sieci światłowodowych w konkursach, które… wygrała. Spółka Saber wzięła udział w zeszłorocznych konkursach FERC.01.01, została formalnie powiadomiona o tym, że jej wygrała, a następnie odmówiono jej zawarcia umów o dofinansowanie.

Z wypowiedzi Dariusza Płatka, prezesa zarządu Saber oraz adwokata Jacka Dubois wynika, że dyrektor Wojciech Szajner przekazał władzom spółki informację o jej odsunięciu od realizacji projektów, powołując się przy tym na przepis mówiący o obawie wyrządzenia szkody w mieniu publicznym. Pismo o takiej treści miało zostać przekazane firmie 29. stycznia. W efekcie spółce odmówiono zawarcia umów o dofinansowanie.

Saber oskarża i zawiadamia

Saber uważa powołanie się na wskazany przepis za bezpodstawne i nieadekwatne. W związku z tym spółka skierowała do CPPC wezwanie do uchylenia naruszeń, jednocześnie informując o zaistniałych nieprawidłowościach Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Ministra Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Krzysztofa Gawkowskiego. CBA podjęło już pierwsze działania w tym zakresie i zaangażowało do sprawy Departament Rozwoju Cyfrowego z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawiadomiona została także prokuratura.

– Przedmiotem tych zawiadomień ma być niedopełnienie obowiązków przez określonych urzędników z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którzy wbrew zapisom ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, wydali rozstrzygnięcia z pominięciem przepisu, który mieli obowiązek zastosować – mówił Jacek Dubois, z kancelarii Dubois i wspólnicy, reprezentującej Saber. – Zamiast prowadzić procedurę na podstawie art. 61 ust. 8 ustawy, organ niezasadnie wydał rozstrzygnięcia na podstawie art. 61 ust. 4, pomimo, że wobec spółki czy członków jej organów nie zaistniały absolutnie żadne okoliczności faktyczne opisane i wymienione w tym przepisie. W ocenie spółki działanie takie mogło wypełniać znamiona przestępstwa, o którym mowa w art. 231 kodeksu karnego.

Chodzi tu więc o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Poza procedurą

Saber stoi też na stanowisku, że na skutek arbitralnych (i bezpodstawnych) działań ze strony urzędnika, została całkowicie pozbawiona możliwości prowadzenia procedury odwoławczej. W praktyce rzeczywiście wygląda na to, że utraciła możliwość zakwestionowania działań centrum (otrzymane pismo wychodziło poza procedury administracyjne, od których przysługuje odwołanie i zawierało informacje, że spółce nie przysługuje prawo do złożenia protestów, co spowodowało, że działania urzędników zostały de facto wyłączone spod kontroli administracyjnej).

– Byliśmy zmuszeni podjąć radykalne kroki, ponieważ indywidulana decyzja Dyrektora CPPC Wojciecha Szajnara, naraża na poważne straty finansowe naszą spółkę. Będziemy dochodzić swoich praw, w naszej ocenie, jak również ekspertyzy kancelarii prawniczej Dubois, działanie CPPC rażąco łamie prawo, a to w konsekwencji w przypadku udowodnienia naszej racji, narazi Skarb Państwa na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki podkreślił Dariusz Płatek, prezes zarządu Saber.

W kwestii roszczeń mowa była zarówno o poniesionych kosztach (firma przygotowując się do konkursu zleciła wykonanie szeregu prac terenie) oraz o lucrum cesans, czyli utraconych korzyściach.

W dalszych słowach prezes odniósł się też emocjonalnie do sytuacji, mówiąc o działaniach z poprzedniej epoki i apelując do ministra Krzysztofa Gawkowskiego o wewnętrzny audyt konkursu. Kilkakrotnie w trakcie konferencji mowa była o podejrzeniu korupcji. Firma Saber zleciła też dalszą analizę możliwości weryfikacji bezprawnych w ocenie spółki działań, podjętych przez urzędników z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Czekając na komentarz ze strony CPPC podkreślić należy, że odsunięcie od realizacji wielomilionowego projektu firmy, która uzyskała wcześniej pozytywną ocenę formalną i merytoryczną budzi niepokój i powinno być transparentnie wyjaśnione.

Konferencja odbyła się 7 marca 2024 roku w Centrum Konferencyjnym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

[AKTUALIZACJA] Komunikat CPPC

Po konferencji prasowej Saber, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydała komunikat następującej treści:

W konkursie na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej w 2023 roku Saber sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie. CPPC po szczegółowej analizie wniosków złożonych przez wszystkie zainteresowane podmioty w styczniu br. opublikowało listę rankingową.

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 CPPC odmówiła podpisania umowy ze spółką Saber.

Zgodnie z przywołaną podstawą prawną, w uzasadnionych przypadkach właściwa instytucja może odmówić zawarcia umowy o dofinasowanie projektu, jeżeli zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym w następstwie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

CPPC nie komentuje publicznie indywidualnych rozstrzygnięć w stosunku do podmiotów ubiegających się o wsparcie.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...