Wojskowe zakupy w obszarze IT

wojsko

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi wiele postępowań przetargowych. Dotyczą one pozyskiwania urządzeń, modernizacji infrastruktury, rozbudowy rozwiązań wykorzystywanych przez ośrodki przetwarzania danych czy realizacji usług informatycznych.

Jednostka logistyczna nadzorowana przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych właśnie w okresie wakacyjnym prowadzi wiele przetargów w obszarze IT. Firmy z tej branży zainteresowane składaniem ofert czeka do września gorący okres.

Kolejne ogłoszenia na portalu zamówień jednostki związane są z zakupami sprzętu IT, dostawą urządzeń oraz zapotrzebowaniem na usługi IT dla wojska.

Pośród prowadzonych postępowań są:

– Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do analiz powłamaniowych i kodu złośliwego. W tym wypadku termin składania ofert jest niedaleki, bo to 19 sierpnia.

– Usługa wsparcia technicznego dla platformy V-Block 340_2021. Wsparcie serwisowe sprzętu informatycznego i oprogramowania platformy wirtualizacji VBLOCK 340 ma trwać 24 miesiące. Termin składania ofert to 23 sierpnia.

– Rozbudowa systemów cyberbezpieczeństwa w sieciach RON. Oferty można składać do 30 sierpnia.

– Dostawa faksów dla 5 Regionalnych Centrów Informatyki: Warszawa, Gdynia, Olsztyn, Wrocław oraz Kraków. Termin upływa 31 sierpnia.

– Modernizacja stacjonarnej infrastruktury teletechnicznej dla 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego. Termin do również 31 sierpnia.

– Dostawa sprzętu klasy TEMPEST II dla Resortu Obrony Narodowej. Zamówienie składa się aż z 7 wyszczególnionych części. Termin to 31 sierpnia.

– Rozbudowa rozwiązania typu „Chmura Prywatna” w trzech Ośrodkach Przetwarzania Danych oraz wsparcie serwisowe. Termin to 3 września.

-Wsparcie programistycznie na potrzeby PSI ARCUS w wymiarze 5 tys. roboczo-godzin. Termin składania ofert upływa 3 września.

– Dostawa telefonów IP i terminali VTC oraz urządzeń i licencji na rozbudowę systemów VoIP_VTC. Termin składania ofert to 6 września.

Szczegółowe informacje o zamówieniach:https://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

Źródło: www.cyberdefence24.pl, zamowienia-czi.wp.mil.pl