TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Aukcja 5G i sytuacja Huawei

Wystartowała aukcja częstotliwości 5G. Zgodnie z planami Urzędu Komunikacji Elektronicznej w działaniach prowadzących do wdrożenia w Polsce 5G nie będzie wykorzystywany sprzęt od dostawcy wysokiego ryzyka jakim jest chociażby Huawei. Firma jednak się nie poddaje i walczy o utrzymanie swojej pozycji na rynku teraz i w przyszłości wraz rozwijaniem sieci 5G.

Prezes UKE ogłosił aukcje na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Wystartowała ona 22 czerwca 2023 r.

–  Do 8 sierpnia będzie trwał pierwszy etap, składanie ofert wstępnych – zapowiedział Jacek Oko, prezes UKE.

Oznacza to zakończenie czasu na składanie ofert wstępnych w Aukcji w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godzinie 15:00.

Aukcja dotyczy czterech bloków po 100 MHz w paśmie 3400-3800 MHz. Zwycięzcy dostana na nie 15-letnie rezerwacje. Cena wywoławcza bloków to 450 mln zł za każdy.

Emocje wokół 5G

Już przy pierwszych konsultacja dotyczących aukcji 5G widoczne były emocje, jakie budzi to zagadnienie.

Federacja Przedsiębiorców Polskich mówiła nawet o możliwej niezgodności z prawem planowanej aukcji 5G. Pojawiały się obawy o sprzeczność przepisów  dotyczących procedury zarówno z ustawą Prawo telekomunikacyjne, jak i z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych obowiązkowymi do zastosowania przez przedsiębiorców w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

W kwietniu rozpoczęły się drugie konsultacje, w których uwzględniono uwagi zgłoszone w pierwszych konsultacjach. Dotyczyły one głównie rozszerzenia czterech oferowanych bloków z 80 do 100 MHz. Jednocześnie poszerzono puli pasma z pierwotnego 3480-3800 MHz do 3400-3800 Mhz. Zmniejszono też zobowiązania operatorów w zakresie przepustowości. Wcześniej wynosiły 100 Mb/s, obecnie jest to 95 Mb/s.

– Istotną zmianą jest modyfikacja zobowiązań dotyczących pokrycia terytorium kraju. Zdajemy sobie sprawę, że wybudowanie sieci pokrywającej ponad 90 proc. obszaru przy naszej północnej i wschodniej granicy lądowej jest problematyczne ze względu na sytuację geopolityczną utrudniającą współpracę przy koordynacji międzynarodowej. Przychyliliśmy się do obiektywnych uwag, które napłynęły w procesie konsultacji – informował wtedy Jacek Oko, prezes UKE.

Huawei nie rezygnuje z walki o udział w rynku 5G

Wśród zmian wprowadzony w regulacjach dotyczących aukcji 5G pojawiło się też skrócenie z siedmiu do pięciu lat czasu na usunięcie z sieci sprzętu od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka. Wpływ na to miały prace prowadzone przez Komisję Europejską.

KE przedstawiła sprawozdanie z postępów we wdrażaniu narzędzi gwarantujących cyberbezpieczeństwo sieci 5G. Uznaje ona, że ograniczenia nakładane na chińskie przedsiębiorstwa takie jak Huawei czy ZTE są uzasadnione. Używanie ich sprzętów wiąże się z większym ryzykiem niż korzystanie z urządzeń innych dostawców. 24 państwa członkowskie po rekomendacjach KE przyjęły lub planują wprowadzenie przepisów dających krajowym regulatorom możliwość przeprowadzenie oceny i nakładania ograniczeń na dostawców sprzętów.

Takie działania podejmuje też UKE, co widoczne jest właśnie w skróceniu czasu dla operatorów na usunięcie kontrowersyjnego sprzętu. Huawei  nie zgadza się z tymi ograniczeniami i broni swojego prawa do funkcjonowania na rynkach europejskich.

Huawei od blisko 20 lat prowadzi działalność biznesową w Polsce. Firma zarejestrowana jest jako Huawei Polska Sp. z o.o., powstała w oparciu o przepisy polskiego prawa i funkcjonuje z poszanowaniem obowiązującego prawa, przyczyniając się do cyfrowej transformacji Polski. Jako jeden z dostawców rozwiązań ICT, z radością przyjmujemy fakt rozpoczęcia aukcji 5G, gdyż dostrzegamy znaczenie postępu technologicznego państwa i potrzebę dążenia do rozwoju prawdziwie cyfrowych usług. Z uwagą będziemy obserwować dalszy rozwój procedury aukcyjnej, mając na uwadze, że rozwój sieci telekomunikacyjnych przyczynia się do podniesienia jakości życia polskiego społeczeństwa

– informuje Huawei.

Huawei zapewnia też, że rozwiązania stosowane przez firmę są bezpieczne i użytkownicy nie mają powodów do obaw.

5G w całym kraju

Niezależnie od dalszych decyzji dotyczących sprzętów od dostawców wysokiego ryzyka, wdrażanie 5G staje się w Polsce faktem. Prezes UKE podaje, że w ciągu 48 miesięcy powstanie co najmniej 3,8 tys. stacji bazowych w tej technologii. Będą one rozmieszczone w całym kraju tak, by zapewnić łączność nie tylko w dużych miastach.

Co najmniej 400 stacji znajdzie się w gminach od 10 do 20 tys. mieszkańców. Kolejnych przynajmniej 700 w gminach od 20 do 50 tys. mieszkańców, a 300 stacji będzie w gminach od 50 do 80 tys. mieszkańców.

–  Jest to ważne dlatego, że dystrybucja pasma i cały proces z tym związany ma na celu to, by obywatele i przedsiębiorcy mieli dostęp do szybkiego internetu  – informuje Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Zgodnie z przewidywaniami UKE zwycięzcy aukcji otrzymają pasmo do dyspozycji w grudniu 2023 r. Wpływy planowane z przeprowadzenia aukcji to 1,8 mld zł.

Źródło: bip.uke.gov.pl, uke.gov.pl ,wirtualnemedia.pl, federacjaprzedsiebiorcow.pl

~~~

Dyskusję na powyższy temat możecie prowadzić na ISPForum tutaj.

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...