Grudniowe zmiany prawa telekomunikacyjnego – przegląd

1001
fot. Pixabay

21 grudnia wchodzą w życie zmiany w ustawie prawo telekomunikacyjne, które dotyczą wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych. Przygotowaliśmy ich szybki przegląd.

Przypomnijmy, że zmiany wynikają stąd, że Polska dostosowuje swoje przepisy krajowe do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). Formą wdrożenia tej dyrektywy do naszego systemu prawnego ma być uchylenie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne i wprowadzenie w jej miejsce nowej ustawy – prawa komunikacji elektronicznej. Na chwilę obecną nie jest znana data wejścia w życie nowej ustawy, jak i brzmienie, w jakim ta ustawa będzie obowiązywać. Dlaczego? Po prostu nie zostały jeszcze zakończone prace nad nowym aktem prawnym.

– W celu umożliwienia użytkownikom końcowym jak najszybszego korzystania z nowych uprawnień, postanowiono wprowadzić, jeszcze przed wejściem w życie ustawy zastępującej obowiązujące prawo telekomunikacyjne, część przepisów EKŁE – stwierdza Kamila Mizera, radca prawny kancelarii itB Legal. – W związku z tym 21 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, wprowadzona przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0). Zakres zmian nie jest tu jednak tak wielki, jak ten, który czeka przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przypadku wdrażania nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

Grudniowe zmiany obejmują:

  • wypowiedzenie/rozwiązanie/odstąpienie od umowy przez abonenta w formie
    dokumentowej
  • automatyczne przedłużenie na czas nieokreślony umów zawartych na czas
    określony

Ponadto:

  • dostawców usług świadczących usługę dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych: realizacja prawa abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu
  • dostawców usług świadczących usługę telefonii: przeniesienie numeru po rozwiązaniu umowy
  • dostawców usług świadczących usługi mobilne: kontrolowanie przez abonenta zużycia usług w sieciach ruchomych i obowiązek informacyjny

Należy też pamiętać o powiadomieniu abonenta o zmianach wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego (na co zostało już właściwie tylko kilka dni).

W opracowaniu, sporządzonym na zlecenie Stowarzyszenia e-Południe (dedykowanym dla jego członków), omówiona została szczegółowo treść nowych przepisów oraz
udostępniono przykładową treść postanowień, jakie w związku z nowelizacją mogą – co do zasady – zostać wprowadzone do wzorców abonenckich:

https://miwiedza.misot.pl/materialy_do_pobrania