TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Litewski regulator RRT w UKE

W UKE odbyła się wizyta litewskiego organu regulacyjnego – Urzędu Regulacji Łączności (RRT). W jej trakcie wymieniono się doświadczeniami z zakresu monitorowania widma, nadzoru rynku wyrobów, koordynacji częstotliwości oraz bezpieczeństwa i odporności sieci.

Na początku spotkania przedstawiciele UKE i RRT omówili opcje współpracy w zakresie monitorowania widma na obszarach przygranicznych. Analizowano negatywne skutki zakłóceń, sposoby ich identyfikacji i działania podejmowane dla ich niwelowania.

Później pojawił się temat działań kontrolnych dotyczących jakości usługi dostępu do internetu, nadzoru rynku w zakresie dyrektyw EMC i RED oraz narzędzia wykorzystywane do pomiaru jakość dostępu do internetu. Przedstawiciele obu regulatorów wymienili się doświadczeniami w zakresie skutecznych praktyk monitorowania widma radiowego.

Przedstawiciele UKE zaprezentowali też temat sieci prywatnych 5G w paśmie częstotliwości 3800 – 4200 MHz. Mówili o bezpieczeństwie i odporności sieci. Przybliżyli temat przeciwdziałania spamowi i oszustwom w komunikacji elektronicznej czy działań podejmowanych w Polsce przeciwko szkodliwymi wiadomościom SMS i połączeniom telefonicznymi.

Delegacja RRT odwiedziła też ośrodek UKE w Boruczy – Centralną Stację Kontroli Emisji Radiowych, Platformę Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) oraz Centralne Laboratorium Badań Technicznych (CLBT). Eksperci z UKE zaprezentowali PLI CBD i CLBT, a także specjalistyczne samochody służące do monitorowania widma oraz mobilną stację pomiarową nowej generacji.

Pokazano obsługę masztu teleskopowego, montaż anten z wykorzystaniem nowego rozwiązania oraz możliwości pomiarowe radionamiernika.

Na koniec wizyty podjęto decyzję o zwiększeniu intensywności współpracy między UKE i RRT. Także w zakresie monitorowania widma na obszarach przygranicznych oraz bieżących kontaktów na szczeblu eksperckim. Prezes UKE Jacek Oko i Przewodnicząca Rady RRT Jūratė Šovienė, podpisali Porozumienie techniczne dotyczące użytkowania systemów naziemnych zdolnych do świadczenia usług łączności elektronicznej w zakresie częstotliwości 3400-3800 MHz na obszarach przygranicznych.

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...