Dlaczego powinieneś być tele.odpowiedzialny? [relacja MiŚOT Meeting 24.10.2017]

386

 
Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla MiŚIOT został opublikowany. Ponieważ kodeks nie ma być w założeniu zbiorem martwych zasad chcemy przedstawić plan działań związanych z wdrażaniem CSR w naszych firmach. Co zyskam biorąc udział w projekcie? Odpowiedź na to pytanie padła podczas prelekcji na MM, którą prowadził Sebastian Kachel – Stowarzyszenie E-Południe.
Wprowadzeniem CSR na polski rynek telekomunikacyjny zajmuje się E-Południe (został on  założony w celu zwiększenia siły przebicia małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych). Jego działalność odniosła już pod tym względem wiele sukcesów dla wspólnych przedsięwzięć. ’
Na potrzeby Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu branży telekomunikacyjnej E-Południe wyróżnił cztery główne filary działania: odpowiedzialność biznesową, odpowiedzialność za środowisko pracy, odpowiedzialność za środowisko naturalne i odpowiedzialność społeczną. Wspieranie CSR to inwestycja korzystna dla wszystkich uczestników rynku – podnosi standardy relacji biznesowych, wspiera innowacyjność, szczególnie poprzez rozwój nowych produktów i usług społecznych i środowiskowych; ogranicza negatywny wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne, a także wzmacnia relacje ze społecznością, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.
W skrócie: to wprowadzenie rosnącej świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie.
 

Przeczytaj KATALOG DZIAŁAŃ CSR TELE.ODPOWIEDZIALNI 

Zapoznaj się z KODEKSEM CSR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH