Trwa spotkanie Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych – MiŚOT Meeting!

 
Od wtorku 24-10-2017 trwa spotkanie Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych – MiŚOT Meeting. Podczas dwóch dni konferencji omawiane są sprawy bliskie lokalnym ISP, a jej uczestnikami są  w przeważającej większości przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw będących Operatorami Telekomunikacyjnymi zebrani wokół takim inicjatyw jak Stowarzyszenie e-Południe, węzeł wymiany ruchu EPIX, Ogólnopolska Grupa Internetowa inetgroup oraz Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej KIKE.
To jedno z największych tej jesieni spotkań organizowane przez i dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych – MiŚOT MEETING (MM) – odbywające się w terminie 2017-10-23/25 w hotelu Novotel w Poznaniu.
Spotkanie ma na celu odegranie swoich ról w środowisku, MM integrację branży, wysłuchanie i omówienie tematów dot. lokalnych ISP, a KK dyskusje panelowe i przestawienie punktu widzenia lokalnych ISP na zewnątrz, w tym organom administracji publicznej. Dzięki synergii obu wydarzeń, zintegrowani przedstawiciele branży ISP będą w stanie sprostać codziennym wyzwaniom znacznie skuteczniej niż pojedynczy operator zmagający się z codzienną rzeczywistością.