Blisko 200 mln zł długu. Firmy z branży IT najbardziej zadłużone

fot. Pixabay

Eksperci mówią, że branża IT zyskuje na epidemii, bo zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi online. Popyt może i tak – wzrasta –  ale czy wpłynie na znaczną poprawę finansową firm świadczących usługi cyfrowe?

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że firmy z branży IT są winne ponad 192 mln zł. Na jednego dłużnika przypada średni dług przekraczający kwotę 38 tys. zł. Najwięcej (prawie 117 mln zł) mają do oddania firmy zajmujące się oprogramowaniem.

– W październiku zeszłego roku zadłużenie firm IT wynosiło lekko ponad 110 mln zł. Od tego czasu obserwujemy wyraźny jego wzrost” – zauważył prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.

Łącki zwraca uwagę, że tak wysokie zadłużenie nie jest efektem koronawirusa.  W grudniu zwiększyło się ono do prawie 170 mln zł, a w pierwszym kwartale 2020 r. – do 192 mln zł.

Jaki wpływ na branżę ma pandemia, będzie można zobaczyć za miesiąc lub dwa. Choć już widać, że klienci nie mając pieniędzy, zalegają z płatnościami, co już negatywnie odbija się na firmach informatycznych.

Powiększające się od października zadłużenie w sektorze cyfrowym wynika głównie z rosnących zobowiązań wobec trzech branż. Najwyższy wzrost długów (o 50 mln zł) widać wobec firm dostarczających sprzęt informatyczny. Drugi wysoki wzrost w tym okresie (o 22,3 mln zł) wynika z braku zapłaty wobec sektora finansowego – głównie wobec banków. Trzecią grupą, w której widać wyraźny wzrost zobowiązań sektora IT (o 7,5 mln zł) są operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy internetu.

Najwięcej do oddania, bo 141,5 mln zł mają jednoosobowe działalności gospodarcze zajmujące się usługami IT. Takich dłużników jest w bazie danych KRD ponad 3,5 tys. i muszą uregulować prawie 14 tys. zobowiązań. Średnie zadłużenie jednej małej firmy informatycznej to ponad 40 tys. zł.

Z płatnościami za usługi informatyczne zalega obecnie 143 tys. firm na kwotę prawie 127 mln zł, ale to zadłużenie maleje, np. w zeszłym roku wynosiło ono 132 mln zł. Średnie zobowiązanie dłużnika informatycznego w 2020 r. to 2 tys. 546 zł. Najwięcej do odzyskania (95 mln zł), mają firmy hostingowe – wynika z danych KRD. 

Źródło: PAP