6G po polsku

Chociaż wciąż trwa wdrażanie sieci 5G, to zespół R&D polskiej firmy IS-Wireless już pracuje nad 6G. Bierze on udział w europejskich programach badawczych nad technologią. Eksperci z Polski współpracują nad nowym standardem łączności mobilnej.

W Krakowie działa prywatna sieć 5G w modelu otwartym, a IS-Wireless dostarczył do niej część radiową. Firma opracowała także rozwiązania, które wdrażane są w Azji czy Wielkiej Brytanii. Jednocześnie patrzy już w przyszłość i panuje wdrażanie kolejnych technologii.

– Nie poprzestajemy na tym i dlatego jednocześnie pracujemy nad kolejną generacją łączności mobilnej, czyli 6G – mówi Sławomir Pietrzyk, prezes i założyciel IS-Wireless –Rozwiązania 5G, które oferujemy dziś klientom na całym świecie są efektem wielu lat działalności badawczo-rozwojowej naszego zespołu. Angażując się w badania nad 6G w ramach międzynarodowych projektów idziemy podobną ścieżką. Współtworzymy nowy standard i mamy realny wpływ na to, jak będzie działać nowa technologia, aby móc później dostarczać rozwiązania w powstającej technologii – dodaje.

Prace nad 6G trwają

Zespół R&D z IS-Wireless opracowuje podstawy technologii 6G w ramach europejskich programów badawczych. Bierze ona udział w dwóch z trzech projektów w ramach ścieżki “SNS JU – Stream C”, które finansowane są przez Komisję Europejską. Są to:
– 6G-Bricks,
– 6G-Sandbox.

 IS-Wireless odpowiedzialna jest za opracowanie środowiska i narzędzi do testowania i dalszego rozwoju 6G. Pozwoli to zbadać technologię i określić jej działanie. W obu przypadkach firma może wykorzystywać swoje doświadczenia zdobyte w pracach nad 5G.

–  Prowadzimy badania nad 6G, bo chcemy być w gronie liderów łączności mobilnej. Gdy nowa technologia osiągnie odpowiedni poziom dojrzałości, zaproponujemy naszym klientom nowe produkty. Musimy też pamiętać, że świat jest na razie na etapie definiowania wymagań dla 6G. Docelowe standardy dla tej technologii będą gotowe ok. 2029 r. ale pierwsze wersje specyfikacji pojawią się już w latach 2025-26 – opowiada o badaniach Adam Flizikowski, head of R&D IS-Wireless.

– Nad sieciami mobilnymi jutra w IS-Wireless pracuje różnorodny, wielokulturowy zespół i inżynierów, którzy doświadczenie i wiedzę gromadzili w jednostkach badawczych na całym świecie. To dzięki nim jesteśmy w światowej czołówce badań nad 6G – dodaje Sławomir Pietrzyk.

Źródło: wirtualnemedia.pl