Zamieszania z PIT ciąg dalszy

418
Grafika: UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił na swojej stronie „Instrukcję inwentaryzacyjną UKE”. Ma to być antidotum na problemy z PIT. Zapowiada też łagodne podchodzenie do pomyłek operatorów telekomunikacyjnych pojawiających się w sprawozdaniach.

UKE informuje, że kolejne kroki przez niego podejmowane są wynikiem postulatów zgłaszanych przez Izby podczas spotkania z regulatorem. Dotyczyły one głównie niestabilnego działania systemu PIT, krótkiego czasy na realizację zobowiązań czy brakiem posiadania danych w wymaganych formatach przez PT.

Dlatego na swojej stronie UKE udostępnił „Instrukcję inwentaryzacyjną UKE”, która ma być prostszym narzędziem pozwalającym na wykonanie obowiązku wynikającego z art. 29 ust.2a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Jednocześnie regulator zapewnia, że w przypadku wykrycia w otrzymanym sprawozdaniu pomyłek, będzie kontaktował się z podmiotem składającym sprawozdanie w celu weryfikacji i ewentualnej poprawy. Oznaczać ma to łagodniejsze podejście do karania składających deklaracje.

Instrukcja inwentaryzacyjna udostępniona przez UKE: