Nowy program z obszaru cyberbezpieczeństwa: Firma Bezpieczna Cyfrowo

42

Zainagurowano nowy program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu – Firma Bezpieczna Cyfrowo. Za jego realizację odpowiedzialna jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Program ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa wśród małych i średnich firm.

Program Firma Bezpieczna Cyfrowo wzorowany jest na praktyce brytyjskiej certyfikacji przedsiębiorców – CyberEssentials. Ma podnieść świadomość przedsiębiorców dotyczącą cyberbezpieczeństwa oraz zapewnić wzrost kompetencji cyfrowych wśród właścicieli i pracowników małych i średnich firm.

Program to także wdrożenie standardu cyberbezpieczeństwa dla firm w Polsce.W programie firmy będą otrzymywać certyfikaty, które potwierdzą bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych i odpowiednie zasady cyberbezpieczeństwa przestrzegane w danym przedsiębiorstwie.

–  Program certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw – Firma Bezpieczna Cyfrowo – jest skierowany do małych i średnich firm, które są szczególnie narażone na cyfrowe zagrożenia.  Program ma na celu zachęcenie i wsparcie we wprowadzaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa IT, stanowiących podstawę niezaburzonego rozwoju biznesu – powiedział Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego przedsiębiorcy powinny brać udział w programie?

W programie stworzony zostanie kwestionariusz wspierający diagnozowanie słabych i mocnych stron firm pod kątem cyberbezpieczeństwa. Na jego podstawie firmy będą otrzymywać przygotowane pod konkretne potrzeby działania uzupełniające braki i podnoszące poziom bezpieczeństwa cyfrowego.

Po wdrożeniu przez firmę odpowiedniego programu cyberbezpieczeństwa nastąpi audyt weryfikujący. Pozwoli on otrzymać certyfikat zaświadczający osiągnięty poziom firmy bezpiecznej cyfrowo.

Udział w programie zapewni przedsiębiorcom:
– zabezpieczenie firmy przez cyberzagrożeniami i atakami z internetu,
– uruchomienie biznesowego maila zabezpieczonego wg rekomendacji przed spamem i wyłudzeniami,
– stworzenie strony internetowej  chronionej wizytówką w social mediach,
– efektywne zarządzanie kanałami komunikacji elektronicznej B2B włącznie z e-płatnościami,
– prawidłowe korzystanie ze środków identyfikacji elektronicznej,
– sprawne wykorzystywanie e-usług administracji publicznej,
– aktualną i potwierdzoną informację o firmie w mapach cyfrowych,
– proste narzędzie samooceny słabych i mocnych stron,
– rekomendacje związane z Narodowym Standardem  Cyberbezpieczeństwa,
– dedykowane materiały edukacyjne, podręczniki i kursy,
– certyfikat i znak „Firma Bezpieczna Cyfrowo”.

Program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu będzie przeprowadzony w dwóch etapach, W pierwszym etapie udział weźmie pilotażowo dwa tysiące przedsiębiorców. Etap drugi odbędzie się po analizie etapu pierwszego wraz z optymalizacją działań i dostosowaniu ich do potrzeb firm. Ten etap przeprowadzony będzie na szeroką skalę.

Źródło: gov.pl