TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Województwo śląskie szerokopasmowe?

Internet większości z nas wydaje się dobrem pospolitym i ogólnodostępnym. Tymczasem ilość „białych plam” w Polsce nadal jest znaczna. Województwo śląskie na tle innych, w tym zwłaszcza podkarpackiego i wschodniego, jest w całkiem dobrej kondycji. Duża w tym zasługa wsparcia z Unii Europejskiej oraz lokalnych operatorów Internetu, którzy inwestują w polepszenie standardu dostępu do sieci w naszym województwie.

Śląskie szerokopasmowe dzięki UE
W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” bardzo silnie akcentowana jest potrzeba inwestowania w nowoczesne branże, budowa gospodarki regionalnej wyróżniającej się przedsiębiorczością, innowacyjnością oraz konkurencyjnością. Szansą na realizację tych założeń są środki Unii Europejskiej, dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z których znacząca część przeznaczona jest na inwestycje w innowacyjność śląskich firm. Ważną gałęzią rozwoju województwa jest poprawa infrastruktury internetowej, która umożliwi łatwy dostęp do nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych dla wszystkich mieszkańców województwa. W tym zakresie sytuacja w regionie nie jest najgorsza, ale ciągle pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. – Dzięki staraniom wielu małych operatorów Internetu, mieszkańcy województwa śląskiego mogą korzystać z szybkich łącz światłowodowych, jednak nadal do pokrycia pozostaje bardzo wiele terenu, gdzie dostęp do sieci nie jest najlepszy zauważa Robert Kubica z firmy e-SBL.net Sp z o.o..
Szansa dla lokalnej społeczności
Stan infrastruktury szerokopasmowej w naszym województwie zależy w dużym stopniu od kondycji operatorów internetowych. Zwłaszcza Ci lokalni dostawcy, są w stanie dotrzeć z siecią do najmniejszych miejscowości i wsi. Stanowią jedyną alternatywę dla operatorów globalnych, których oczkiem w głowie są duże miasta i aglomeracje. Lokalni operatorzy Internetu są szansą na poprawę infrastruktury internetowej na peryferiach śląskich miast i lepszą ofertę dla mieszkańców aglomeracji. – Lokalni operatorzy przede wszystkim skutecznie wykorzystują dotacje, rozbudowując sieci mówi Tomasz Pacia z firmy ITCOMP Sp. z o.o.Oni cały czas budują w przeciwieństwie do dużych operatorów i co najważniejsze opłaca im się dobudować małe odcinki, których duże telekomy nie biorą pod uwagę. Dlatego małe firmy są kołem napędowym rozwoju sieci szerokopasmowych w województwie. W imię idei „razem możemy więcej” powstał nawet klaster e-południe, który skupia dostawców z naszego regionu i pozwala realizować inwestycje na dużo lepszych warunkach, w tym korzystać z unijnych dotacji. Otwiera możliwości wspólnej polityki i działań konsolidacyjnych, które są odpowiedzią na działania globalnych operatorów. Klaster daje także perspektywę wymiany doświadczeń, wiedzy, co pozwala wzmocnić przewagą konkurencyjną i budować siłę śląskich przedsiębiorstw.
Razem można więcej
Klaster e-południe, znany także jako Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, kończy w październiku br. projekt na rzecz poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wspólne działania podjęte w ramach projektu zaowocowały szeregiem innowacji technologicznych, które w znacznym stopniu poprawiają kondycję szerokopasmowego obrazu województwa śląskiego. – Klaster E-południe wpłynął znacząco na rozwój lokalnych operatorów Internetu. Realizowane projekty pozwalają nam na świadczenie usług niejednokrotnie o lepszych parametrach aniżeli odbywało się to poza klastrem. Wzajemne wsparcie członków klastra i współpraca między nimi, to potencjał dla dalszego rozwoju usług operatorów telekomunikacyjnych w woj. Śląskimmówi Wojciech Chodacki z firmy ARPNET (członek klastra). W ramach dofinansowanego projektu została zaprojektowana m.in. platforma Call-Center, która ułatwia obsługę połączeń przychodzących do firmy, a w najprostszej formie służy do wspomagania pracy biura obsługi Klienta poza stałymi godzinami pracy. Dzięki współpracy członków Klastra w ramach projektu powstał także monitoring, czyli innowacyjny system rejestracji obrazów z możliwością podglądu na żywo obrazu oraz dźwięku z kamer czy wykrywania ruchu. Dotacja pozwoliła również na zakup oprogramowania i platformy technicznej do obsługi VOIP, czyli systemu telefonii internetowej. Dała możliwość poszerzenia oferty śląskich operatorów internetowych o profesjonalne usługi telefoniczne, zarówno dla abonenta indywidualnego, jak i klientów biznesowych i instytucjonalnych. Firmy zrzeszone wokół śląskiego klastra e-południe mogły więc korzystać z pro-innowacyjnych technologii, które znacznie poprawiły jakość świadczonych usług. Projekt dał także możliwość nabycia specjalistycznych umiejętność w różnych obszarach, np. obsługi klienta, marketingowego wdrażania nowych produktów czy tworzenia programów lojalnościowych.
Działania, takie jak te, podejmowane przez Klaser E-Południe służą poprawie innowacyjności regionu śląskiego, zwiększeniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw i są szansą na normalny dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców województwa. Perspektywy na to dają dotacje unijne. Ważne, żeby je dobrze wykorzystać.
ue
 

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze