TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE wprowadza nowe regulacje!

Prezes UKE  podpisał decyzję  i postanowienie uwalniające rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w 76 gminach. Nowe regulacje mają spowodować korzystne zmiany zarówno dla konsumentów, jak i operatorów, czyli wzrost inwestycji i  zwiększenie konkurencyjności.

Decyzja ta ma być krokiem na drodze do liberalizacji tego rynku i zwiększenia inwestycji. Skutkuje brakiem obciążeń regulacyjnych dla rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego na obszarach skutecznie konkurencyjnych. Tym samym powinna ona również pozytywnie wpłynąć na rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, co jest niezwykle istotne w związku z koniecznością realizacji postanowień Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Narodowego Planu Szerokopasmowego.
Brak regulacji na obszarach konkurencyjnych będzie stanowił dodatkowy bodziec do zwiększenia inwestycji w nową infrastrukturę zarówno dla Orange Polska, jak i dla operatorów alternatywnych. Z kolei regulacja na obszarach niekonkurencyjnych pozwoli na dalszą konkurencję usługową, bazującą na infrastrukturze Orange w celu zagwarantowania użytkownikom osiągania maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.
W kontekście wciąż niezadowalającej penetracji szerokopasmowego Internetu w naszym kraju, zarówno operator o znaczącej pozycji, jak i operatorzy alternatywni powinni działać w kierunku szybkiej  rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Oczywiście decyzje biznesowe, a za takie należy uznać rozbudowę posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, zawsze leżą w gestii przedsiębiorców i są ich suwerennymi decyzjami, jednakże jedynie zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych pozwoli świadczyć pełne spektrum usług dla szerszego grona odbiorców, a co za tym idzie, zwiększać i  poprawiać  dostęp konsumentów do nowoczesnego, szerokopasmowego Internetu – mówi Magdalena Gaj, Prezes UKE.
W opinii Prezesa UKE, nienakładanie na tzw. operatora zasiedziałego obowiązków regulacyjnych, którymi nie powinien on być obciążany na skutecznie konkurencyjnych obszarach, powinno pozytywnie wpłynąć na jego skłonność do podejmowania działań inwestycyjnych, a pośrednio także na możliwości konkurencyjne wobec innych operatorów. Wprowadzenie nowej regulacji, która w sposób kompleksowy i spójny reguluje tak ważny segment, jakim jest rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu było konieczne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność zobowiązań, istotną dla wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego.
Stworzenie realnej konkurencji na kilkudziesięciu lokalnych rynkach, na których działają i konkurują ze sobą różni operatorzy, pozwoli zwiększyć nie tylko konkurencję usługową, lecz także infrastrukturalną pomiędzy wszystkimi graczami, przede wszystkim w oparciu o infrastrukturę nowej generacji. Dlatego prowadziłam intensywne działania na rzecz liberalizacji tego rynku, gdyż to właśnie zachęci przedsiębiorców – w tym Orange – do kolejnych inwestycji. – dodaje Magdalena Gaj.
Zgodnie z ogłoszoną regulacją, opartą na analizie sytuacji konkurencyjnej, w każdym z ponad 3000 obszarów gminnych w Polsce, dany obszar może być uznany za konkurencyjny jeśli łącznie spełni następujące kryteria:

  • na danym obszarze gminnym Orange Polska  nie posiada 40 proc. i więcej udziałów pod względem liczby klientów na detalicznym rynku dostępu szerokopasmowego;
  • na danym obszarze gminnym działa przynajmniej trzech operatorów, świadczących, detaliczną usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu;
  • przynajmniej 65 proc. lokali na danym obszarze gminnym posiada dostęp do infrastruktury przynajmniej trzech operatorów;
  • nie więcej niż 10 proc. lokali na danym obszarze gminnym nie posiada dostępu do Internetu.

W toku prac nad nowymi regulacjami, wyniki analizy przeprowadzonej przy zastosowaniu ww. kryteriów doprowadziły do wyznaczenia w Polsce dwóch odrębnych rynków w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na pierwszym z nich,  obejmującym przeważającą liczbę gmin w Polsce, ze względu na brak efektywnej konkurencji oraz nadal silną pozycję, operatorem o znaczącej pozycji rynkowej została wyznaczona Orange Polska, na którą nałożony został pełen wachlarz obowiązków regulacyjnych. Drugi rynek, obejmujący 76 obszarów gminnych w Polsce, został uznany za skutecznie konkurencyjny.
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: www.uke.gov.pl

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...