W Vectrze podwyżka. Czy można rozwiązać umowę?

633
Vectra

Vectra rozsyła do abonentów informację o konieczności dostosowania wysokości opłat do poziomu inflacji. Oznacza to wzrost cen o 14,4 proc. Czy w związku z taką podwyżką klienci będą mogli rozwiązać umowę bez ponoszenia dodatkowych opłat?

Późną jesienią abonenci Vectry oraz sieci kablowej Multimedia Polska, która została przez Vectrę przejęta w 2020 roku, otrzymali e-maile o zmianie warunków umowy od 1 stycznia 2023 roku. Wprowadzono do umowy klauzulę waloryzacyjną pozwalająca operatorowi na podnoszenie opłat w trakcie trwania umowy. W takim wypadku klienci nie mają możliwości bezkarnego jej rozwiązywania.

Vectra zapewnia, że to działanie zgodne z przepisami Unii Europejskiej jak chociażby orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).  Mówi też o odpowiednio wcześniejszym informowaniu klientów o zapisach w umowach, które umożliwiają takie działanie.Waloryzacja opłat będzie równa oficjalnemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. podawanemu przez GUS, który wg komunikatu z dnia 13.01.2023r., wyniósł 14,4 proc. – informuje Vectra.

To wszystko dzieje się w chwili, w której prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 22,23 mln zł kary na Vectrę. Związane to było z jednostronną zmianą umów pozwalającą wprowadzić podwyżkę. Firma odwołała się do sądu i jednocześnie zdecydowała o waloryzacji opłat.

– Niespotykany od ponad 20 lat poziom inflacji stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi przedsiębiorcami w Polsce, w tym operatorami telekomunikacyjnymi. W związku z tym Vectra zmuszona jest dokonać waloryzacji opłat za świadczone usługi. Waloryzacja opłat jest zgodna z zapisami w umowach z abonentami i wynika bezpośrednio z poziomu inflacji określanego poprzez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. podany przez GUS w dniu 13.01.2023 r. Działanie to umożliwia nam dalsze świadczenie usług na poziomie oczekiwanym przez naszych klientów. Zapisy umożliwiające waloryzację opłat w zależności od poziomu inflacji znajdują się we wszystkich umowach zawieranych z Vectra S.A. – dotyczy to zarówno nowych klientów, jak i osób dokonujących zmian w umowie. Wprowadzana waloryzacja opłat dotyczy wszystkich klientów Vectra S.A., których umowy uwzględniają stosowne zapisy – wyjaśnia  Vectra.

Podwyżka ma wejść z dniem 1 marca 2023 roku.

Czy klient może rozwiązać taką umowę?

Pisaliśmy już o klauzulach wprowadzanych przez operatorów telekomunikacyjnych do umów rozróżniając je na modyfikacyjne – inflacyjne i waloryzacyjne. W przypadku klauzuli waloryzacyjnej operator ma prawo do waloryzacji abonamentu o wartość półrocznego lub średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tym wypadku abonent nie może rozwiązać umowy bez konsekwencji. Jednak w przypadku deflacji firma automatycznie zobowiązana jest do obniżenia cen.

Dlatego też klienci nie mogą takich umów rozwiązywać bez ponoszenie kar wynikających z wcześniejszego zakończenia umowy. Jedna na pewno i tym razem Vectra powinna się liczyć z tym, że sprawie przyjrzy się UOKiK.

Źródło: wirtualnemedia.pl