TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

22 mln kary dla Vectry


Vectra otrzymała 22,23 mln kary od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To skutek jednostronnego zmieniania umów przez firmy, co pozwalało jej podnosić ceny usług telewizyjnych i internetowych. Operator ma również zwrócić klientom bezprawnie pobrane nadwyżki opłat.

W listopadzie 2021 roku postawiono Vectrze zarzuty związane z klauzulami modyfikacyjnymi, które były wdrażane do umów między 2019 i 2020 rokiem. Klauzule takie dodawano także do umów zawartych już wcześniej z klientami. Na tej podstawie w kolejnych latach wprowadzano klientom podwyżki opłat po 5 zł miesięcznie za usługę telewizyjną i internetową.

UOKiK przeprowadził w tej sprawie postępowanie, którego skutkiem jest nałożenie na operatora 22,23 mln zł grzywny. Regulator nakazał również wycofanie klauzul i usunięcie ich skutków. Oznacza to konieczność zwrócenia klientom pobranych w sposób nieuprawniony pieniędzy, czyli nadwyżek za opłaty abonamentowe.

Zarówno klauzula modyfikacyjna, a także późniejsze podwyżki opłat abonamentowych, nie zostały skutecznie wprowadzone do obowiązujących umów, gdyż odbyło się to bez podstawy prawnej, co wprowadzało konsumentów w błąd – poda w komunikacie UOKIK i dlatego uznał, że klauzula modyfikująca umowy ora wynikająca z niej później podwyżka naruszyły zbiorowe interesy konsumentów.

– Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi – skomentował sprawę  Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Podano właściwy sposób rozwiązania takiej sytuacji. Jeśli bowiem postanowienia umowne nie zawierają prawidłowej klauzuli modyfikacyjnej, to przedsiębiorca ma możliwość wprowadzenia zmiany do umów na czas nieoznaczony, ale poprzez porozumienie zawarte między stronami na zasadach partnerskich. Odbywa się to przy pełnej dobrowolności obu stron i bez konieczności wypowiadania umowy.

Taka sytuacja w przypadku Vectry nie miała miejsca, a przedsiębiorca wykorzystał swoją mocniejszą pozycję i arbitralnie narzucił klientom najpierw samą klauzulę modyfikacyjną, a potem podwyżkę opłat abonamentowych – zaznaczył w komunikacie UOKiK.

Wydana przez UOKiK decyzja o karze nie jest prawomocna. Vectra może odwołać się w tej sprawie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...