poniedziałek, 18 października, 2021

Tag: przetarg

CBA zamawia smartfony i routery 5G

W aukcji elektronicznej zostanie rozstrzygnięty przetarg CBA. Dotyczy on umowy ramowej na zakup telefonów komórkowych oraz routerów zapewniający obsługę 5G.

Infrastruktura, konsulting, doradztwo oraz cyberszkolenia – zamówienia IT dla wojska

Kolejne postępowania zostały uruchomione przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Związane są one z modernizacją, rozbudową i konserwacją infrastruktury teleinformatycznej, a także...

Przyspieszony tryb zamówienia przez NFZ infolinii dla pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala  ogłasza przetarg według procedury przyspieszonej. Dotyczy on świadczenia usług infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta. Wartość zamówienia to 71,838 mln...

PKP Intercity ogłasza przetarg na dostęp do internetu

PKP Intercity S.A. prowadzi przetarg na świadczenie usług telekomunikacyjnych VPN/MPLS, dostępu do sieci w lokalizacjach określonych w załączniku oraz obsługi technicznej.

UKE ogłasza przetarg w poszukiwaniu nowej metodyki kontroli 5G i hotspotów

UKE ogłosił przetarg na „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach...

Plus zwycięzcą przetargu ogłoszonego przez Sejm

Ogłoszony przez Kancelarię Sejmu przetarg dotyczył świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z transmisją danych i dostawą sprzętu w latach 2021-2025. Zwycięzcą postępowania został...

Zamówienie na telefonię komórkową dla Krakowa

Postępowanie przetargowe na świadczenie usług telefonii komórkowej ogłosiła Gmina Miejska Kraków. Oferta ma zawierać również dostawę aparatów telefonicznych i usługi bezprzewodowego dostępu...

Przetarg na usługi telekomunikacyjne dla policji województwa małopolskiego

Ogłoszono przetarg  na usługi telekomunikacyjne dla policji województwa małopolskiego wraz z dostawą sprzętu. Rozpoczęcie postępowania ogłosiła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Świadczenie...

Telefonia komórkowa i internet dla NASK-BIP

NASK BIP prowadzi postępowanie „Świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla pracowników NASK-PIB” Przetarg ma wyłonić  usługodawcę, na...

NASK rozstrzygnął przetarg na OSE

W maju NASK ogłosił przetarg na podłączenie 575 szkół do OSE. Data składania ofert upłynęła 1 czerwca. Teraz ogłoszono wyniki przetargu.