TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Przyspieszony tryb zamówienia przez NFZ infolinii dla pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala  ogłasza przetarg według procedury przyspieszonej. Dotyczy on świadczenia usług infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta. Wartość zamówienia to 71,838 mln zł.

Usługi infolinii mają być świadczone przez okres 3 lat.

Przy ocenie ofert głównym kryterium będzie cena. Ma ona wagę 70. Pozostałe dwa kryteria są jakościowe. Dotyczą one terminu uruchomienia usługi infolinii TIP – waga 10 oraz podejścia do świadczenia usługi – waga 20.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 71,838 mln zł. Wartość zamówienia podstawowego to 36 mln zł netto.

Termin składania ofert to 3 września 2021 r.  W przypadku tego przetargu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 175 tys. zł.

Źródło: ted.europa.eu

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze